Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 225391

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.406964 27-01-2014
Numer prawa wyłącznego
225391
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Oferty komercjalizacji

Oferta

Przedmiotem wynalazku jest sposób poprawy jakości dźwięku w urządzeniach elektronicznych typu laptop, smartfon, tablet etc.. W związku z miniaturyzacją urządzeń obserwuje się spadek jakości głośników, w jakie są wyposażone. Zgodnie ze stanem nauki postrzeganie dźwięku, zwłaszcza jego głośności, jest osobniczo zmienne. Powszechne jest to, że użytkownik może postrzegać standardowe poziomy dźwięku jako zbyt głośne lub zbyt ciche, zwłaszcza w przypadku występowania ubytku słuchu. Wynalazek zapewnia poprawę komfortu słuchania dźwięku generowanego przez głośniki wbudowane w urządzenie elektroniczne, uwzględniając osobiste preferencje i stan słuchu użytkownika, akustykę pomieszczenia, parametry urządzenia.

Zastosowanie rynkowe i odbiorcy

Poprawienie dźwięku urządzenia o niskiej jakości, wynikającej z miniaturyzacji; Poprawa warunków użytkowania dla osób z ubytkiem słuchu. Odbiorcy: Producenci słuchawek, głośników; Producenci laptopów, tabletów, smartfonów.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Sygnał dźwiękowy jest przetwarzany zgodnie z preferencjami użytkownika; Uwzględniane są zakłócenia i akustyka otoczenia, charakterystyki słuchu oraz parametry urządzenia; Interfejs ma formę ekranu dotykowego lub urządzenia reagującego na dźwięk/gesty.

wyświetlono 56 razy