Układ napędu i sterowania hydraulicznego urządzenia furto-rampy i wyciągu łańcuchowego łodzi ratunkowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ napędu i sterowania hydraulicznego urządzenia furto-rampy i wyciągu łańcuchowego łodzi ratunkowych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest układ napędu i sterowania hydraulicznego furto-rampy i wyciągu łańcuchowego łodzi ratunkowych, mający zastosowanie do wodowania łodzi z dużego statku pasażerskiego. Do tego celu stosuje się łodzie i tratwy ratunkowe umieszczone w rzędach tuż obok burt nad pokładem ewakuacyjnym na specjalnych żurawikach. Niedogodnością tego rozwiązania jest długi czas ewakuacji oraz to, że może być trudne i niebezpieczne do wykonania, zwłaszcza na wzburzonym morzu. Istotą wynalazku jest możliwość otwarcia rampy i opuszczenia wszystkich łodzi z ludźmi przy użyciu sił grawitacji z odpowiednią prędkością. Wynalazek ma usprawnić proces ewakuacji oraz obniżyć koszty układu. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 • Szybkie wodowanie łodzi ratunkowych z dużych statków pasażerskich;

Odbiorcy:

 • Producenci dużych statków pasażerskich;
 • Producenci łodzi ratunkowych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Bezpieczne otwarcie rampy i opuszczenie wszystkich łodzi z ludźmi;
 • Względnie stała prędkość w warunkach braku zasilania z sieci energetycznej;
 • Możliwość zatrzymania i ponownego uruchomienia procesu opuszczania łodzi;
 • Prosta konstrukcja, mniej mechanizmów;
 • Szybszy proces ewakuacji;
 • Łodzie według układu są podobne do stosowanych w systemach zrzutowych, ale nie muszą być tak wytrzymałe i drogie;
 • Cały system ewakuacji zajmuje mało miejsca (ułożenie łodzi jedna na drugiej) i jest umiejscowiony w najtańszym rejonie statku;
 • Mniejsze opory płynięcia statku oraz zwiększona estetyka statku.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 220325

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.396202 05-09-2011
Numer prawa wyłącznego
220325
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy