Układ napędu i sterowania hydraulicznego urządzenia furto-rampy i wyciągu łańcuchowego łodzi ratunkowych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ napędu i sterowania hydraulicznego urządzenia furto-rampy i wyciągu łańcuchowego łodzi ratunkowych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest układ napędu i sterowania hydraulicznego furto-rampy i wyciągu łańcuchowego łodzi ratunkowych, mający zastosowanie do wodowania łodzi z dużego statku pasażerskiego. Do tego celu stosuje się łodzie i tratwy ratunkowe umieszczone w rzędach tuż obok burt nad pokładem ewakuacyjnym na specjalnych żurawikach. Niedogodnością tego rozwiązania jest długi czas ewakuacji oraz to, że może być trudne i niebezpieczne do wykonania, zwłaszcza na wzburzonym morzu. Istotą wynalazku jest możliwość otwarcia rampy i opuszczenia wszystkich łodzi z ludźmi przy użyciu sił grawitacji z odpowiednią prędkością. Wynalazek ma usprawnić proces ewakuacji oraz obniżyć koszty układu. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 • Szybkie wodowanie łodzi ratunkowych z dużych statków pasażerskich;

Odbiorcy:

 • Producenci dużych statków pasażerskich;
 • Producenci łodzi ratunkowych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Bezpieczne otwarcie rampy i opuszczenie wszystkich łodzi z ludźmi;
 • Względnie stała prędkość w warunkach braku zasilania z sieci energetycznej;
 • Możliwość zatrzymania i ponownego uruchomienia procesu opuszczania łodzi;
 • Prosta konstrukcja, mniej mechanizmów;
 • Szybszy proces ewakuacji;
 • Łodzie według układu są podobne do stosowanych w systemach zrzutowych, ale nie muszą być tak wytrzymałe i drogie;
 • Cały system ewakuacji zajmuje mało miejsca (ułożenie łodzi jedna na drugiej) i jest umiejscowiony w najtańszym rejonie statku;
 • Mniejsze opory płynięcia statku oraz zwiększona estetyka statku.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 220325

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.396202 05-09-2011
Numer prawa wyłącznego
220325
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy