Układ pomiarowy do ciągłego diagnozowania stanu skorodowania ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi, lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach, za pomocą pomiarów emisji akustycznej korozji elektrochemicznej - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ pomiarowy do ciągłego diagnozowania stanu skorodowania ścian zbiorników ładunkowych wypełnionych ropą naftową, produktami ropopochodnymi, lub wodą balastową, zwłaszcza na tankowcach, za pomocą pomiarów emisji akustycznej korozji elektrochemicznej

Wynalazek

Informacje szczegółowe

Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Odmowa
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P379398 06-04-2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy