Układ pośredniego przemiennika częstotliwości z quasi-rezonansowym układem pośredniczącym - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ pośredniego przemiennika częstotliwości z quasi-rezonansowym układem pośredniczącym

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest układ pośredniego przemiennika częstotliwości z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym mający zastosowanie w układach napędowych lub sterowania takich urządzeń jak m.in. wentylatory, pompy, oraz w automatyce dźwignic, ekstruderów i innych maszyn, w których technologia wymaga precyzyjnej regulacji prędkości obrotowej silników prądu przemiennego.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  •  Układy napędowe lub sterowania takich urządzeń jak m.in. Wentylatory, pompy;
  •  Automatyka dźwignic, ekstruderów i innych maszyn, w których technologia wymaga precyzyjnej regulacji prędkości obrotowej silników prądu przemiennego.

 Odbiorcy: Producenci układów sterujących silników elektrycznych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Umożliwienie kontroli rozkładu napięć na dzielniku pojemnościowym, dzięki czemu możliwe staje się zastosowanie kondensatorów o mniejszej pojemności, a tym samym redukcja wymiarów dzielnika;
  • Utrzymanie stałego stosunku napięć na wejściowym dzielniku pojemnościowym umożliwia uzależnienie czasów trwania podokresów cyklu odpowiadających stanom włączenia poszczególnych tranzystorów obwodu quasi-rezonansowego jedynie od wartości prądu obciążenia (przy zastosowaniu algorytmów umożliwiających kontrolę zboczy napięcia uf) oraz poprawia stabilność warunków pracy układu;
  • Konstrukcja układu umożliwia wykorzystanie stanu przerwy beznapięciowej w obwodzie pośredniczącym, jako stanu zerowego falownika, bez pogorszenia jakości prądów i napięć wyjściowych falownika;
  • Struktura układu umożliwia zastosowanie algorytmów sterowania umożliwiających kontrolę stromości zboczy narastających i opadających napięcia uf oraz utrzymania ich wartości na stałym poziomie, niezależnie od wartości prądu obciążenia falownika.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 226484

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.407185 17-02-2014
Numer prawa wyłącznego
226484
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 60 razy