Układ zabezpieczający przed efektami dynamiczno-akustycznymi w silosach, zwłaszcza w metalowych cienkościennych - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Układ zabezpieczający przed efektami dynamiczno-akustycznymi w silosach, zwłaszcza w metalowych cienkościennych

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest układ zabezpieczający przed efektami dynamiczno-akustycznymi w silosach. Silos podczas opróżniania emituje nieznośny dla użytkownika i otoczenia hałas oraz drgania, które są niebezpieczne dla sąsiadujących z nim budynków. Efekty te mogą doprowadzić nawet do awarii silosu. Znane jest rozwiązanie polegające na zamontowaniu pierścienia wewnątrz zbiornika, które nie jest wystarczające by wyeliminować drgania. Istotą wynalazku jest zamontowanie co najmniej dwóch pierścieni, obwodowo i pod odpowiednim kątem skośnie w kierunku wylotu. Pierścienie są umiejscowione na wyliczonych odpowiednio na podstawie opracowanego wzoru wysokościach. Zastosowanie wynalazku prowadzi do zmniejszenia różnicy między przepływem masowym a kominowym podczas opróżniania silosu, czyli eliminowania źródła hałasu i drgań. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Wyciszenie pracy silosu;
  • Zabezpieczenie przed awariami silosów;
  • Zmniejszenie niebezpiecznego wpływu pracy silosu na sąsiadujące budynki;
  • Odbiorcy: 
  • Producenci silosów paszowych;
  • Przedsiębiorstwa montujące silosy.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Skuteczne zabezpieczenie przed drganiami i hałasem towarzyszącymi opróżnianiu silosu;
  • Wykorzystanie więcej niż jednego pierścienia obwodowego i zamontowanie go pod odpowiednim kątem.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 226702

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.403729 30-04-2013
Numer prawa wyłącznego
226702
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 119 razy