Uniwersalny, hybrydowy układ napędowy niewielkiej jednostki pływającej - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Uniwersalny, hybrydowy układ napędowy niewielkiej jednostki pływającej

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy, którego udowodnione główne zalety to wysoka sprawność energetyczna oraz niski poziom emisji akustycznej podczas pracy. Układ napędowy charaketryzuje się istotnie zwartym rozmiarem, dzięki czemu można go zainstalować z dowolnym silnikiem spalinowym dopuszczonym do aplikacji okrętowych.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Wynalazek może mieć zastosowanie jako jednosta napędowa statków śródlądowych i mniejszych morskich jednostek przybrzeżnych, w tym jachtów i statków pasażerskich.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 

  • Niski poziom emisji akustycznej silnika podczas pracy, umożliwiający poruszanie się jednostki po akwenach, gdzie zabronione jest wykorzystywanie napędów spalinowych;
  • Zwarte rozmiary silnika, umożliwiające jego zastosowanie w połączeniu z dowolnym silnikiem spalinowym dopuszczonym do aplikacji okrętowych;
  • Elastyczność systemu: różne silniki, moce napędu, przełożenia przekładni, układ szeregowy lub równoległy;
  • Wysoka sprawność energetyczna.

 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna

Status
Umorzenie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Europejski Urząd Patentowy
Numer zgłoszenia
EP.15460069 10-09-2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Ochrona prawna

Status
Zgłoszony do ochrony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.411225 10-02-2015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy