Urządzenie do brykietowania materiałów sypkich zwłaszcza trocin i słomy - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urządzenie do brykietowania materiałów sypkich zwłaszcza trocin i słomy

Wynalazek

Opis

Urządzenie do brykietowania materiałów sypkich zwłaszcza trocin i słomy według wynalazku posiada nieskomplikowaną budowę. Głównymi zespołami urządzenia są: zespół wstępnego prasowania i zespół głównego prasowania. Urządzenie może być zaopatrzone w układ sterowania pozwalający na ustawienie pracy siłowników wstępnego prasowania, aby te siłowniki mogły kilkakrotnie dotłaczać materiał do komory prasowania głównego, podczas jednego cyklu pracy siłowników prasowania głównego. Ponadto siłowniki prasowania wstępnego, a także siłowniki prasowania głównego mogą pracować w cyklach przemiennych. 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Urządzenie może być wykorzystywane do brykietowania różnych gatunków słomy, a także do rozdrabniania innych roślin energetycznych (topinamburu, ślazowca pensylwańskiego, miskantusa), wstępnie rozdrobnionych w czasie cyklu prasowania.
  • Odbiorcami są rolnicy posiadający gospodarstwa wiejskie, którzy chcieliby wykorzystać słomę i inne odpady z roślin jako biopaliwo.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Słoma lub inne odpady z roślin dzięki technologii prasowania stają się pełnowartościowym paliwem opałowym;
  • Przy wytwarzaniu brykietu nie dodaje się żadnych substancji klejących.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 216186

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.388582 21-07-2009
Numer prawa wyłącznego
216186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy