Urządzenie do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urządzenie do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego

Wzór użytkowy

Opis

Przedmiotem wynalazku jest szkielet i układ do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni komunikacyjnej. Stosowany w dowolnych obiektach ruchomych takich jak samochody, tramwaje lub autobusy. Służy do automatycznego pomiaru zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza. Umożliwia bieżący pomiar zanieczyszczeń powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych z określeniem czasu i miejsca tych zanieczyszczeń. Urządzenie instaluje się na pojeździe, pomiar zanieczyszczenia przesłany zostaje drogą radiową poprzez sieć komórkową GSM/GPRS oraz sieć internet do serwera WWW. zlokalizowanego w dowolnym miejscu. Tam pomiar zostaje przetworzony i weryfikowany a jego wynik wyświetla się na komputerze.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Wynalazek przeznaczony jest do prowadzenia profilaktycznych działań w ochronie środowiska naturalnego. Może również wpływać na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez monitorowanie ewentualnych zagrożeń terrorystycznych.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Innowacja polega na tym, że do komputera przyłączony jest modem pakietowej transmisji danych, modem satelitarny oraz odbiornik sygnałów nawigacyjnych. 

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna Ru.67312

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
W.119728 07-02-2011
Numer prawa wyłącznego
Ru.67312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy