Urządzenie do pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych przy użyciu turbiny śmigłowej z samonastawnymi łopatkami - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Urządzenie do pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych przy użyciu turbiny śmigłowej z samonastawnymi łopatkami

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest umieszczone na obiekcie pływającym, urządzenie do pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych przy użyciu turbiny śmigłowej z samonastawnymi łopatami, zwiększającymi kąt natarcia łopat ze wzrostem prędkości przepływu wody.

 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Urządzenie może występować jako pojedyncza elektrownia lub jako farma wielu jednakowych mniejszych elektrowni. Korzystne wydaje się zwłaszcza zastosowanie takiej farmy w strefie przybrzeżnej w rejonach zagrożonych niszczeniem nabrzeży przez fale morskie, gdzie poprzez odbieranie energii groźnym falom i zamienianiu jej na pożądaną energię elektryczną mogłyby jednocześnie w znacznym stopniu chronić wybrzeże przed zniszczeniem.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

 • Podstawową zaletą rozwiązania jest to, ze podczas pracy urządzenia, gdy dochodzi do przepływu wody w dyszy wskutek oddziaływania sił hydrodynamicznych łopaty turbiny będą się wychylać zmieniając kąt natarcia łopat, przy czym wartość tego kąta będzie wzrastać ze wzrostem prędkości przepływu wody, co generalnie zgodne jest z zasadą regulacji turbin dla zapewnienia wysokiej sprawności w szerokim zakresie zmian prędkości przepływu wody;
 • Poprzez odpowiedni dobór charakterystyki elementu sprężystego można zapewnić relatywnie wysoką sprawność turbiny przy zachowaniu w miarę stabilnej prędkości obrotowej
  w szerokim zakresie zmian warunków eksploatacyjnych;
 • Inną istotną zaletą rozwiązania jest to, że zastosowany tu mechanizm samoczynnej zmiany kierunku i wartości kąta wychylania się łopat zapewnia stały kierunek i praktycznie ciągłość ruchu obrotowego turbiny, także w okresach zmiany kierunku ruchu wody
  i chwilowego zaniku jej prędkości;
 • Kolejną zaletą rozwiązania jest zabezpieczenie przed przeciążeniem układu napędowego
  i całej konstrukcji urządzenia podczas pracy w warunkach sztormowych
  , gdy na skutek dużej wysokości fali prędkości przepływającej wody w dyszy gwałtownie wzrasta;
 • Relatywnie prosta konstrukcja oraz niski koszt inwestycyjny i duża uniwersalność w zakresie możliwości zastosowania urządzenia.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 218938

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.394958 20-05-2011
Numer prawa wyłącznego
218938
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 80 razy