Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie cieczy magnetycznej do uszczelnienia wału obrotowego. Ciecz magnetyczna (ferrociecz) wynaleziona została pod koniec lat 60 w 1968 roku przez NASA. Jest ona koloidalną zawiesiną cząstek o bardzo małych rozmiarach rzędu 10 nm (nanometrów). Jest to element magnetycznie obojętny. Jednym z zastosowań cieczy magnetycznych jest uszczelnianie np. w napędach dyskowych komputerów, a także w urządzeniach wysokich ciśnień  (rzędu 3,5 MPa), w technice wysokiej próżni (ok. 10-5 do 10-7 Pa) oraz urządzeniach rozwijających wysoką prędkość obrotową (do 100 tys. Obr/min). 

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Separacja między próżnią a otoczeniem:

  • w urządzeniach wysokich ciśnień  (rzędu 3,5 MPa),
  • w technice wysokiej próżni (ok. 10-5 do 10-7 Pa),
  • oraz w urządzeniach rozwijających wysoką prędkość obrotową (do 100 tys. Obr/min). 

 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Uszczelnienie tego typu może pracować ponad 10 lat bez remontów;
  • Przewagą cieczy magnetycznych jest szczelność absolutna podczas gdy inne rozwiązania mają mikroprzecieki, najczęściej niewykrywalne;
  • Ciecz magnetyczna zapewnia szczelność zarówno w statycznych i dynamicznych warunkach przed gazem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami;
  • Zaletą jest brak zanieczyszczeń systemu, produktami tarcia elementów.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 225374

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.406561 17-12-2013
Numer prawa wyłącznego
225374
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy