Zestaw do pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki dyspersji, zwłaszcza cieczy - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zestaw do pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki dyspersji, zwłaszcza cieczy

Wynalazek

Opis

Wynalazkiem jest zestaw do pomiaru współczynnika załamania oraz charakterystyki dyspersyjnej (tj. zależności współczynnika załamania od długości fali) cieczy. Zestaw umożliwia pomiary przy użyciu różnych długości fali – zarówno światła widzialnego jak i bliskiej podczerwieni. Zestaw według wynalazku daje wysoką czułość i dynamikę pomiaru. Dzięki zastosowaniu światłowodów łączących głowicę pomiarową z układem detekcji i źródłem światła, nie występuje problem związany z odległością badanego obiektu od przyrządu pomiarowego – co pozwala na umiejscowienie detektora poza polem pomiarowym. Na pomiar nie mają wpływu zanieczyszczenia mogące się znajdować pomiędzy detektorem a badanym ciałem. Dzięki pomiarom można zbadać właściwości cieczy, np. zawartości cukru w sokach gronowych, zawartości wody w miodzie, pomiaru temperatury zamarzania płynów chłodniczych, parametrów substancji naftowych.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

  • Branża motoryzacyjna: pomiary dodatków do paliw;
  • Branża farmaceutyczna: precyzyjne pomiary surowców farmaceutycznych;
  • Branża spożywcza: pomiary olei spożywczych, syropów, mleka, miodu.

 

Odbiorcy:

W zależności od modelu dystrybucji: producenci refraktometrów oraz przyrządów do mierzenia dyspersji.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Wysoka czułość i dynamika pomiaru;
  • Brak wpływu zanieczyszczeń pomiędzy detektorem a badanym ciałem na pomiar;
  • Jednoczesny pomiar współczynnika załamania i dyspersji;
  • Rozdzielenie głowicy pomiarowej i urządzenia nadawczo-odbiorczego pozwala na umiejscowienie detektora poza polem pomiarowym;
  • Materiały użyte do budowy zestawu pozwalają na zastosowanie go w obecności zewnętrznych pól elektromagnetycznych oraz zapewniają pasywności na czynniki chemiczne i promieniowanie jonizujące.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 230325

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.404714 16-07-2013
Numer prawa wyłącznego
230325
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy