Złącze magiczne-T mikrofalowe zintegrowane - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Złącze magiczne-T mikrofalowe zintegrowane

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest złącze magiczne-T mikrofalowe zintegrowane, mające zastosowanie w układach mikrofalowych, zwłaszcza w systemach kształtowania charakterystyki  promieniowania szyków antenowych.

Szyki antenowe, w których pracują radary w mikrofalowym zakresie częstotliwości wykorzystywane są do wykrywania, namierzania, rozpoznania, identyfikacji, do zastosowań militarnych i cywilnych, na lądzie, wodzie, w powietrzu i w przestrzeni kosmicznej.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

 

  • W układach mikrofalowych, zwłaszcza w systemach kształtowania charakterystyki  promieniowania szyków antenowych;
  • Potencjalnie możliwe jest wykorzystanie tego układu w każdym systemie, który wymaga podziału sygnału w fazie i w przeciwfazie lub też sumowania i odejmowania sygnałów. Jednak ze względu na realizację tego układu na podłożu dielektrycznym raczej nie jest on dedykowany do systemów dużej mocy, ponieważ w takim przypadku istnieje ryzyko uszkodzenia ścieżek;
  • Odbiorcami wynalazku docelowo są firmy zajmujące się projektowaniem i produkcją układów pasywnych takich jak np. Szyki antenowe, dzielniki sygnału.

 

Aspekty innowacyjne i główne zalety

  • Istota wynalazku polega na tym, że dłuższe boki szczeliny prostokątnej sprzęgającej są równolegle do osi linii mikropaskowej zakończonej rozwarciem, przy czym linia mikropaskowa posiada element reaktancyjny podłączony do jednego z brzegów linii mikropaskowej w postaci dodatkowej linii mikropaskowej rozwartej na końcu lub też zrealizowany z wykorzystaniem elementów o stałych skupionych.
  • W odmianie wynalazku dłuższe boki szczeliny prostokątnej sprzęgającej są równoległe do osi linii mikropaskowej zakończonej zwarciem przy czym linia mikropaskowa posiada element reaktancyjny podłączony do jednego z brzegów linii mikropaskowej w postaci dodatkowej linii mikropaskowej zwartej na końcu lub też zrealizowany z wykorzystaniem elementów o stałych skupionych.
  • Złącze magiczne-T, zrealizowane według wynalazku, charakteryzuje się szerokim pasmem pracy rzędu 16% przy stratach odbiciowych mniejszych niż -15 dB oraz zafalowaniu charakterystyk fazowych mniejszym niż  1 stopień.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 218569

Status
Wygaśnięcie
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.391596 22-06-2010
Numer prawa wyłącznego
218569
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 201 razy