Ireneusz Mosoń - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 27

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2009
 • Modelling of Voltage Transformer Performance in Power System Harmonic Frequency Range

  Zniekształcenia harmoniczne napięć i prądów występujące we współczesnych systemach energetycznych powodują liczne problemy pomiarowe. W referacie przedstawiono analizę właściwości przekładników napięciowych stosowanych w sieciach SN i WN w zakresie częstotliwości mierzonych zniekształceń harmonicznych. Opracowany szerokopasmowy model obwodowy został zweryfikowany symulacyjnie i eksperymentalnie. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
 • Determination of equivalent circuit parameters of an induction motor using field calculation software

  Simulation of the drive system comprising a power electronic converter and an induction motor requires that the equivalent circuit parameters of the motor are known. These parameters can be either measured or calculated. A method of calculation of self and mutual inductances that are parameters of a polyphase model of the motor is presented in the paper. All self-inductances and mutual inductances have been calculated using the...

 • Model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układach napędowych
  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono metodę modelowania i model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układach napędowych. Do modelowania wykorzystano metodę energetyczną Lagrange'a. Współczynniki równania Lagrange'a układu napędowego z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym MRV160 wyznaczono na podstawie wyników obliczeń silnika metodą elementów skończonych w programie Flux2D. Zamieszczono wybrane wyniki pomiarów i symulacji...

 • Model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układzie napędowym
  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sposób modelowania i opracowany model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego w układzie napędowym wyprowadzony z metody energetycznej Lagrange'a. Dokonano odpowiedniego podziału przełączalnego silnika reluktancyjnego na elementy skupione, sformułowano funkcje stanu elementów zachowawczych i rozpraszających. Wyznaczono funkcję Lagrange'a i funkcję dyssypacji Rayleigha we współrzędnych uogólnionych oraz...

 • Prototypowa przystawka kotwiczna z hamulcem taśmowym i hamulcem tarczowym oraz układem sterowania ze sterownikiem programowalnym
  Publikacja

  - Rok 2005

  Najczęściej stosowanym obecnie na statkach handlowych urządzeniem do obsługi kotwicy jest wciągarka cumowniczo-kotwiczna składająca się z części cumowniczej i przystawki kotwicznej. Jednym z trybów pracy przystawki kotwicznej jest operacja rzucania kotwicy wykonywana bez użycia napędu wciągarki. Prędkość opadania kotwicy jest regulowana za pomocą hamulca. Powszechnie stosowane obecnie hamulce taśmowe źle spełniają rolę elementu...

 • Simulation of the switched reluctance drive system
  Publikacja

  - Rok 2005

  Switched reluctance motors (SRM), unlike other types of motors, for their application require a control system and the supply from a power electronic converter. A method of modelling and mathematical model of an SRM in a switched reluctance drive (SRD) system is presented in the paper. Modelling is based on Lagrange's energy method. Coefficients of the Lagrange's equation have been calculated using the finite element method (FEM)....

Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002
 • Modelowanie układu napędowego z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym

  W pracy zaprezentowano sposób modelowania przełączalnego silnika reluktancyjnego wraz z całym układem napędowym. Przełączalne silniki reluktancyjne, w odróżnieniu od silników innych typów, wymagają zasilania z przekształtnika energoelektronicznego wraz z systemem sterowania. Dla analiz symulacyjnych pełnego układu jest pożądane dysponowanie modelem obwodowym przełączalnego silnika reluktancyjnego. Obwodowy model silnika jest szczególnie...

 • Symulator Sym-PS4 sterownika programowalnego PS4-201-MM1

  W pracy przedstawiono opis opracowanego programowego symulatora Sym-PS4 sterownika programowalnego PS4-201-MM1. Symulator umożliwia tworzenie i testowanie programów sterowania napisanych dla samego sterownika, jak również programów napisanych dla sterownika z dołączonymi do niego modułami rozszerzenia lokalnego LE4. Symulator posiada możliwość dołączania do niego tworzonych modeli sterowanych obiektów i pozwala na symulację działania...

 • The wave character of commutator wear in electrical machines
  Publikacja

  - WEAR - Rok 2002

  W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych zużycia elementów ze styku ślizgowego silnika komutatorowego prądu przemiennego małej mocy. Zakres badań obejmował okresowe pomiary profilu powierzchni ślizgowej komutatora w przekroju poprzecznym oraz profilu powierzchni wycinków komutatora w przekroju podłużnym względem osi wirowania. Ponadto zmierzono okresowe wielkości zużycia powierzchni ślizgowej komutatora oraz szczotek...

wyświetlono 985 razy