Izabela Richter - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Strategiczne uwarunkowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce

  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie strategicznych uwarunkowań inwestycji w odnawialne źródła energii w Polsce na tle uwarunkowań europejskich. Analiza strategiczna uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w sektorze energetyki, jest niezbędna nie tylko ze względu na okres eksploatacji inwestycji, ale również ze względu na ich znaczny koszt. Analiza strategiczna planowanej inwestycji powinna zostać wykonana...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kaizen-zarządzanie wiedzą w teorii i praktyce

  Kaizen to nie tylko sposób kreatywnego myślenia o zarządzaniu i przedsiębiorstwie, ale również sposób działania każdego członka organizacji ukierunkowany na proces ciągłego doskonalenia. Współcześnie Kaizen stanowi jedno z najważniejszych pojęć w japońskim modelu zarządzania. Tworzy atmosferę, w której przedsiębiorstwa mogą z łatwością rozwiązywać swoje wewnętrzne problemy w oparciu o wzajemną współpracę. Pozytywne jest to,...

 • Wsparcie unijne dla sektora MSP w Polsce w perspektywie lat 2007-2013

  - Rok 2011

  Fundusze Unii Europejskiej wywierają niewątpliwie korzystny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy państw członkowskich. W okresie programowania 2007 - 2013 Polska jest największym beneficjentem pomocy finansowej z Funduszy Europejskich.Pomoc finansowa jest przyznawana w ramach programów pomocowych zwanych programami operacyjnymi. Każdy program charakteryzuje się innym rodzajem przedsięwzięć i podmiotów, które mogą się ubiegać o...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 516 razy