Izabela Sinkiewicz - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr inż. Izabela Sinkiewicz

dr inż. Izabela Sinkiewicz

Zatrudnienie

Obszary badawcze

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Symulowanie in vitro procesów proteolitycznych zachodzących w górnym odcinku ludzkiego przewodu pokarmowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Wpływ soli żółciowych na efektywność proteolizy białek w symulowanych warunkach ludzkiego przewodu pokarmowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Badanie wpływu syntetycznych emulgatorów na trawienie białek mlecznych w układach nanoemulsyjnych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Wpływ surfaktantów na trawienie białek w symulowanych warunkach ludzkiego przewodu pokarmowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Charakterystyka fizykochemiczna hydrolizatu keratynowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Ocena możliwości wykorzystania roślinnych lipidów do plastyfikacji błon celulozy bakteryjnej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Otrzymywanie emulsji stabilizowanych białkami i ich oddziaływanie z solami żółciowymi

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Sieciowanie transglutaminazą kompozytów celulozowo-kolagenowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Otrzymywanie biodegradowalnych, aktywnych opakowań na bazie bakteryjnej celulozy i chitozanu

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Badanie właściwości modyfikowanej, rekombinatowej syntazy trehalozy

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Wpływ promieniowania UV na biodegradację bakteryjnej celulozy w warunkach symulujących osocze ludzkie

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Dobór warunków procesu krystalizacji trehalozy z mieszaniny poreakcyjnej uzyskanej w reakcji z enzymem rekombinantowym, immobilizowanym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Określenie wpływu wstępnej denaturacji termicznej białek gospodarza na właściwości rekombinantowej syntazy trehalozy pochodzącej z Pyrococcus furiosus

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wpływ przetwarzania na zawartość substancji bioaktywnych w sokach jabłkowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wpływ utrwalania przy użyciu sterylizatora mikrofalowego EnbioJet na skład substancji bioaktywnych i aktywność biologiczną soków jabłkowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wpływ utrwalania przy użyciu sterylizatora mikrofalowego EnbioJet na skład substancji bioaktywnych i aktywność biologiczną soków jabłkowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wytwarzanie biodegradowalnych folii z preparatów keratyny

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Wpływ fal ultradźwiękowych na wartość biologiczną mleka ludzkiego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Aktywność przeciwdrobnoustrojowa biodegradowalnych folii modyfikowanych ekstraktami z wytłoków owocowych wobec wybranych szczepów bakteryjnych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Właściwości fizykochemiczne bakteryjnej nanocelulozy modyfikowanej stężonym roztworem NaOH

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Charakterystyka i właściwości folii opakowaniowych do żywności otrzymanych na bazie skrobi modyfikowanej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Charakterystyka i właściwości folii opakowaniowych do żywności otrzymanych na bazie skrobi modyfikowanej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

wyświetlono 343 razy