Izabela Sinkiewicz - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr inż. Izabela Sinkiewicz

dr inż. Izabela Sinkiewicz

Zatrudnienie

Kursy online

Prowadzone zajęcia

  • eNauczanie-kurs wprowadzający dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Społeczna rola żywności i żywienia
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Matematyka

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Budownictwo

   Strumień: Budownictwo

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Zielone technologie

   Kierunek: Chemia

   Kierunek: Oceanotechnika

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

   Kierunek: Inżynieria środowiska

   Strumień: Environmental Engineering

   Specjalność: Environmental Engineering

   Kierunek: Informatyka

   Kierunek: Oceanotechnika

   Kierunek: Budownictwo

   Strumień: Civil Engineering

   Specjalność: Civil Engineering

   Kierunek: Fizyka Techniczna

   Kierunek: Nanotechnologia (studia w jęz. angielskim)

   Specjalność: Nanostructures and computer simulations in material science

   Kierunek: Gospodarka przestrzenna

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (4 sem)

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (3 sem)

   Kierunek: Mechatronika

   Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

   Kierunek: Transport

   Kierunek: Gospodarka przestrzenna (studia w j. angielskim)

   Kierunek: Inżynieria biomedyczna

   Kierunek: Green Technologies and Monitoring

   Kierunek: Inżynieria środowiska

   Strumień: Inżynieria środowiska

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Kierunek: Inżynieria biomedyczna

   Kierunek: Inżynieria biomedyczna

   Kierunek: Transport i logistyka

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (3 sem)

   Kierunek: Inżynieria i technologie nośników energii

   Kierunek: Green Technologies

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria mechaniczno-medyczna

   Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

   Kierunek: Mechatronika

   Kierunek: Geodezja i kartografia

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (4 sem)

   Kierunek: Automatyka, robotyka i systemy sterowania

   Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

   Kierunek: Elektrotechnika

   Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

   Kierunek: Chemia budowlana

   Kierunek: Energetyka

   Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka

   Kierunek: Nanotechnologia (studia w jęz. angielskim)

   Specjalność: Nanostructures and computer simulations in material science

   Kierunek: Korozja

   Kierunek: Zarządzanie (3 semestralne)

   Kierunek: Transport i logistyka

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Kierunek: Budownictwo

   Strumień: Civil Engineering

   Specjalność: Civil Engineering

   Kierunek: Biotechnologia

   Kierunek: Nanotechnologia

   Kierunek: Energetyka

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Inżynieria środowiska

   Strumień: Environmental Engineering

   Specjalność: Environmental Engineering

  • Szkolenie z Platformy eStudent
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • eNauczanie-kurs wprowadzający dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Szkolenie BHP dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Technologia Preparatów Enzymatycznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

   Specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności

  • Szkolenie z Platformy estudent
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie

  • SZKOLENIE BHP dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • eNauczanie-kurs wprowadzający dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie

  • eNauczanie- kurs wprowadzający dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • eNauczanie-kurs wprowadzający dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • eNauczanie-kurs wprowadzający dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Szkolenie z Platformy eStudent
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Szkolenie z Platformy estudent
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • SZKOLENIE BiHP dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Społeczna rola żywności i żywienia
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zarządzanie (4 semestralne)

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

   Kierunek: Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

   Kierunek: Analityka gospodarcza

  • SZKOLENIE Z PLATFORMY eSTUDENT
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • SZKOLENIE Z PLATFORMY E-STUDENT
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Szkolenie BHP dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Biotechnologia Ogólna
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Szkolenie BHP dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Szkolenie BHP dla studentów
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie

  • Społeczna rola żywności i żywienia
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Transport

   Kierunek: Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

   Kierunek: Korozja

   Kierunek: Informatyka

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Transport

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Budownictwo

   Strumień: Budownictwo

   Kierunek: Oceanotechnika

   Kierunek: Automatyka i Robotyka

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Mechatronika

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Analityka gospodarcza

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Oceanotechnika

   Kierunek: Transport

   Kierunek: Mechatronika

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

  • Technologia Preparatów Enzymatycznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

   Specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Biotechnologia Ogólna
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Projekt Dy0plomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Pracownia Magisterska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Technologia Preparatów Enzymatycznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

   Specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności

  • Technologia Preparatów Enzymatycznych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

   Specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności

  • Technologia Utrwalania Żywności
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

   Specjalność: Technologia, biotechnologia i analiza żywności

  • Pracownia Magisterska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

Lista recenzowanych prac

 • Właściwości przeciwdrobnoustrojowe hydrolizatu keratynowego i materiału celulozowego z jego dodatkiem

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2019

 • Symulowanie in vitro procesów proteolitycznych zachodzących w górnym odcinku ludzkiego przewodu pokarmowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Wpływ soli żółciowych na efektywność proteolizy białek w symulowanych warunkach ludzkiego przewodu pokarmowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Badanie wpływu syntetycznych emulgatorów na trawienie białek mlecznych w układach nanoemulsyjnych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Charakterystyka fizykochemiczna hydrolizatu keratynowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Ocena możliwości wykorzystania roślinnych lipidów do plastyfikacji błon celulozy bakteryjnej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Wpływ surfaktantów na trawienie białek w symulowanych warunkach ludzkiego przewodu pokarmowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Otrzymywanie emulsji stabilizowanych białkami i ich oddziaływanie z solami żółciowymi

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2018

 • Sieciowanie transglutaminazą kompozytów celulozowo-kolagenowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Otrzymywanie biodegradowalnych, aktywnych opakowań na bazie bakteryjnej celulozy i chitozanu

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Badanie właściwości modyfikowanej, rekombinatowej syntazy trehalozy

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Wpływ promieniowania UV na biodegradację bakteryjnej celulozy w warunkach symulujących osocze ludzkie

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Dobór warunków procesu krystalizacji trehalozy z mieszaniny poreakcyjnej uzyskanej w reakcji z enzymem rekombinantowym, immobilizowanym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2016

 • Określenie wpływu wstępnej denaturacji termicznej białek gospodarza na właściwości rekombinantowej syntazy trehalozy pochodzącej z Pyrococcus furiosus

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wpływ przetwarzania na zawartość substancji bioaktywnych w sokach jabłkowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wpływ utrwalania przy użyciu sterylizatora mikrofalowego EnbioJet na skład substancji bioaktywnych i aktywność biologiczną soków jabłkowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wpływ utrwalania przy użyciu sterylizatora mikrofalowego EnbioJet na skład substancji bioaktywnych i aktywność biologiczną soków jabłkowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Wytwarzanie biodegradowalnych folii z preparatów keratyny

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Wpływ fal ultradźwiękowych na wartość biologiczną mleka ludzkiego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Aktywność przeciwdrobnoustrojowa biodegradowalnych folii modyfikowanych ekstraktami z wytłoków owocowych wobec wybranych szczepów bakteryjnych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Właściwości fizykochemiczne bakteryjnej nanocelulozy modyfikowanej stężonym roztworem NaOH

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Charakterystyka i właściwości folii opakowaniowych do żywności otrzymanych na bazie skrobi modyfikowanej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Charakterystyka i właściwości folii opakowaniowych do żywności otrzymanych na bazie skrobi modyfikowanej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

wyświetlono 914 razy