Jacek Jakubowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Region Morza Bałtyckiego wobec wyzwań integracji europejskiej

  - Rok 2011

  Współcześnie w Regionie Morza Bałtyckiego obserwuje się tendencje związane ze wzamacnianiem wartości politycznych, gospodarczych i społecznych, a w tym relacji międzynarodowych. Państwa Regionu odpowiadają na współczesne wyzwania integracji europejskiej, dostarczając licznych przykładów wielostronnej instytucjonalnej współpracy. Rozwój spraw międzynarodowych ujawnia konieczność wspólnego rozwiązywania problemów cywilizacyjnych...

 • Kulturowo-cywilizacyjna odrębność Regionu Morza Bałtyckiego

  - Rok 2011

  Region Morza Bałtyckiego, jako przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna ujawnia istotne cechy wyznaczające jego odrębność i stanowiące o konkurencyjności, m.in.: kondycję cywilizacyjną, stan rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, sieć kontaktów międzynarodowych, poziom zorganizowania społecznego i politycznego, stabilizację polityczną oraz identyfikację z rzeczywistością i dokonującymi się zmianami w wymiarze globalnym. Kształtowaniu...

 • Przywódcy życia polonijnego w Estonii

  - Rok 2011

  W funkcjonowaniu wspólnot mniejszościowych i etnicznych jako mikrostruktur społecznych szczególnie ważną rolę pełnią przywódcy, którzy są głównymi architektami przeobrażeń życia polonijnego. Polacy w Estonii to społeczność zdeterminowana rosyjską tożsamością kulturową; w świadomości zachowuje identyfikację z polskością, zaś w postawach, zachowaniach społecznych bliskie są jej wzory kultury politycznej Rosji. Liderzy generalnie...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2003-02-27

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Nauki o polityce (Dziedzina nauk społecznych)
  Uniwersytet Gdański

wyświetlono 1383 razy