Jacek Marszal - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. nadzw. PG  ukończył w roku 1977 studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w zakresie Aparatury Elektronicznej. W 1989 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Telekomunikacja, a w roku 2014  stopień doktora habilitowanego w tej samej dyscyplinie. Jego specjalnością naukową jest hydroakustyka. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Elektroniki w Zakładzie Hydroakustyki, przemianowywanym kolejno na Katedrę Akustyki i Katedrę Systemów Elektroniki Morskiej, której od roku 2015 jest kierownikiem. Jest autorem bądź współautorem ponad 180 publikacji naukowych, 10 patentów oraz licznych wdrożeń związanych głównie z doskonaleniem systemów sonarowych dla potrzeb Marynarki Wojennej RP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego (PTA) oraz European Acoustics Association (EAA), a od 2014 przewodniczącym Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Akustycznego.

wyświetlono 340 razy