Jacek Namieśnik - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

  • ANALYTICAL CHEMISTRY
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Green Technologies and Monitoring

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

  • Laboratorium przeddyplomowe
  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Laboratorium przeddyplomowe

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Laboratorium prac przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Laboratorium Przeddyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Laboratorium Przeddyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • PREPARATION FOR FINAL EXAM
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Ochrona Środowiska w Technologii Chemicznej
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Podstawy Ochrony Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

  • PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • THESIS
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Wstęp do wiedzy o środowisku i ekologii
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • THESIS
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Wstęp do Wiedzy o Środowisku
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Technologia organiczna

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Dyplom
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Pracownia Magisterska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Ochrona Środowiska w Technologii Chemicznej
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • PREPARATION FOR FINAL EXAM
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Podstawy Ochrony Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Systemy ochrony środowiska

  • THESIS
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny
  • PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Podstawy Ochrony Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia budowlana

  • Wstęp do Wiedzy o Środowisku
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

  • Ochrona Środowiska w Technologii Chemicznej
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • DYPLOM
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • DYPLOM
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Systemy ochrony środowiska

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • SEMINARIUM DYPLOMOWE
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Projekt Dyplomowy Inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA
   Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

   Kierunek: Fizyka Techniczna

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny
  • Pracownia Magisterska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Przygotowanie do Egzaminu Dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • PREPARATION FOR FINAL EXAM
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Ochrona Środowiska w Technologii Chemicznej
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Systemy ochrony środowiska

  • DYPLOM
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • DYPLOM
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Podstawy Ochrony Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Thesis
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Wstęp do Wiedzy o Środowisku
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Preparation for the final exam
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Laboratorium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Laboratorium prac przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Systemy ochrony środowiska

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny
  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Systemy ochrony środowiska

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Laboratorium Prac Przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Laboratorium prac przejściowych
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Wstęp do Wiedzy o Środowisku
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Monitoring i Analityka Zanieczyszczeń Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Specjalność: Analityka techniczna i przemysłowa

  • Ochrona środowiska w techn. chem.
   Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  • Thesis
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

  • Projekt dyplomowy inżynierski
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologie ochrony środowiska

   Specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska

  • Ochrona Środowiska w Technologii Chemicznej
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Technologia chemiczna

  • Seminarium Dyplomowe
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Chemia

  • Podstawy Ochrony Środowiska
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Biotechnologia

  • Preparation for the final exam
   Wydział Chemiczny

   Kierunek: Ochrona środowiska (studia w języku angielskim)

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Monika Wieczerzak

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2017-11-17 przez Wydział Chemiczny

 • Paulina Bigus

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2017-06-20 przez Wydział Chemiczny

 • Małgorzata Rutkowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2017-04-28 przez Wydział Chemiczny

 • Magdalena Kupska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2017-03-31 przez Wydział Chemiczny

 • Renata Jędrkiewicz

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2017-03-09 przez Wydział Chemiczny

 • Kinga Kochańska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2016-07-06 przez Wydział Chemiczny

 • Łukasz Marcinkowski

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2015-12-09 przez Wydział Chemiczny

 • Agata Spietelun (współpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-12-03 przez Wydział Chemiczny

 • Magdalena Śliwka-Kaszyńska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-12-03 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Piekarska (współpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-12-03 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Sulej-Suchomska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-10-08 przez Wydział Chemiczny

 • Żaneta Bargańska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-07-02 przez Wydział Chemiczny

 • Marta Słomińska (współpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2013-12-18 przez Wydział Chemiczny

 • Sylwia Król

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2013-12-18 przez Wydział Chemiczny

 • Przemysław Sielicki (współpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-11-16 przez Wydział Chemiczny

 • Monika Janicka (wspólpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-10-31 przez Wydział Chemiczny

 • Agata Zygler

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-10-17 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Cichała-Kamrowska (współpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-09-12 przez Wydział Chemiczny

 • Marek Tobiszewski

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-09-12 przez Wydział Chemiczny

 • Agata Mechlińska (wspólpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-04-04 przez Wydział Chemiczny

 • Justyna Rogowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2011-12-28 przez Wydział Chemiczny

 • Maciej Kujawski

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2011-12-28 przez Wydział Chemiczny

 • Irena Rutiewicz (współpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2011-11-14 przez Wydział Chemiczny

 • Błażej Kudłak

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2011-03-02 przez Wydział Chemiczny

 • Anita Piasek

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2010-12-29 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Kupiec (współpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2010-12-01 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Śmiechowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2010-12-01 przez Wydział Chemiczny

 • Magdalena Urbanowicz

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2009-12-17 przez Wydział Chemiczny

 • Ilona Demkowska (współpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2009-12-17 przez Wydział Chemiczny

 • Agnieszka Sagajdakow (współpromotor)

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2009-12-10 przez Wydział Chemiczny

 • Ewa Łopuchin

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2009-03-11 przez Wydział Chemiczny

 • Joanna Wilga

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2008-12-29 przez Wydział Chemiczny

 • Monika Gdaniec-Pietryka

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2008-12-29 przez Wydział Chemiczny

 • Natalia Jakubowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2008-12-29 przez Wydział Chemiczny

 • Aleksandra Dubiella-Jackowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2008-12-29 przez Wydział Chemiczny

 • Kamila Klimaszewska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2008-01-30 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Naganowska-Nowak

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2007-12-21 przez Wydział Chemiczny

 • Barbara Kusznierewicz

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2007-12-21 przez Wydział Chemiczny

 • Radosław Bandomir

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2006-12-19 przez Wydział Chemiczny

 • Monika Partyka

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2006-12-19 przez Wydział Chemiczny

 • Jolanta Dębska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2006-12-18 przez Wydział Chemiczny

 • Agnieszka Kuczyńska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2006-12-18 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Kozłowska-Tylingo

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2005-12-20 przez Wydział Chemiczny

 • Mariusz Marczak

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2005-11-22 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Świtaj-Zawadka

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2004-12-22 przez Wydział Chemiczny

 • Dagmara Dąbrowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2004-12-16 przez Wydział Chemiczny

 • Magdalena Rawa-Adkonis

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2004-10-29 przez Wydział Chemiczny

 • Aleksander Astel

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2003-11-17 przez Wydział Chemiczny

 • Mariusz Krawczyk

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2003-01-21 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Jarzębska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2002-12-11 przez Wydział Chemiczny

 • Hanna Giergielewicz-Możajska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2002-10-22 przez Wydział Chemiczny

 • Elżbieta Przyk

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2001-12-10 przez Wydział Chemiczny

 • Marzena Grynkiewicz

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2001-11-26 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Galer

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2000-12-21 przez Wydział Chemiczny

 • Andrzej Wasik

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2000-12-19 przez Wydział Chemiczny

 • Marta Staniszewska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2000-12-18 przez Wydział Chemiczny

 • Magdalena Prokopowicz

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1999-11-03 przez Wydział Chemiczny

 • Danuta Gorlo

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1998-11-12 przez Wydział Chemiczny

 • Bożena Zabiegała

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1997-10-22 przez Wydział Chemiczny

 • Jacek Czerwiński

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1996-12-04 przez Wydział Chemiczny

 • Lidia Wolska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1996-12-04 przez Wydział Chemiczny

 • Żaneta Polkowska

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1996-11-27 przez Wydział Chemiczny

 • Piotr Konieczka

  Chemia (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 1994-06-13 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • Depozycja PM10 podczas opadów atmosferycznych

  Praca habilitacyjna

  dr inz. Tomasz Olszowski - Politechnika Opolska - 2018

 • Struktura, właściwości fizykochemiczne i biologiczne kompleksów jonów metali bloku d z ligandami aminopolikarboksylanowymi

  Praca doktorska

  mgr Aleksandra Maria Tesmar - Uniwersytet Gdański - 2018

 • Opis zjawisk powierzchniowych w chromatografii cieczowej z wykorzystaniem nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych

  Praca habilitacyjna

  dr Szymon Bocian - Uniwersytet Mikołaja Kopernika - 2016

 • przewodniczący komisji habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Paweł Mochalski - CK - 2016

 • Badania fizykochemiczne potencjalnych biosensorow molekularnych reaktywnych form tlenu i azotu

  Praca doktorska

  mgr inż. Krzysztof Michał Żamojć - Uniwersytet Gdański - 2016

 • Charakterystyka i rozwój plazmowych źródeł wzbudzenia w analitycznej spektrometrii atomowej

  Praca habilitacyjna

  dr Piotr Jamróz - Politechnika Wrocławska - 2016

 • Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej w poszukiwaniu roślin o zdolnościach akumulacji pierwiastków śladowych

  Praca doktorska

  mgr Karina Krzciuk - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 2016

 • Biosorpcja mikroelementow do biomasy jako metoda utylizacji pozostałości po ekstrakcji nadkrytycznej

  Praca doktorska

  mgr inż. Mateusz Samoraj - Politechnika Wroclawska - 2016

 • Nowe rozwiązania metodyczne w elektroforezie kapilarnej dla potrzeb diagnostyki medycznej patogenów

  Praca habilitacyjna

  dr Ewa Kłodzińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika - 2016

 • Przewodniczący komisji

  Praca habilitacyjna

  dr Rafał Jurczakowski - Uniwersytet Warszawski Wydzial Chemii - 2016

 • Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Szymon Bocian - CK - 2016

 • Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Ewa Kłodzińska - Ck - 2016

 • Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Rafał Jurczakowski - 2016

 • Wpływ wody siarczkowo-siarkowodorowej na zmianę stężenia formy utlenionej i zredukowanej glutationu we krwi chorych na reumatoidalne zapalenie stawów"

  Praca doktorska

  mgr Ewelina Błońska-Sikora - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 2015

 • Plasma metabolic fingerprinting in pulmonary arterial hypertension by liquid and gas chromatography coupled with mass spectrometry

  Praca doktorska

  mgr Renata Bujak - Gdański Uniwersytet Medyczny - 2015

 • Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Magdalena Dudek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - 2015

 • Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Agata Dąbrowska - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - 2015

 • Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Juan Carlos Colmenares Quintero - Instytut Chemii Fizycznej PAN - 2015

 • Przewodniczący komisji habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Cecylia Wardak - CK - 2015

 • Amfifilowe zwiazki organiczne - wlaściwosći i zastosowanie

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Katarzyna Materna - Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznanńskiej - 2015

 • Zastosowanie w układach biologicznych opracowanych i przetestowanych w ukladach chemicznych nowych metod analitycznych oznaczania tlenku węgla (IV), nadtlenku wodoru i tlenku azotu (IV)

  Praca habilitacyjna

  dr Dagmara Jacewicz - Uniwersytet Gdański - 2015

 • Przewodniczacy komisji habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Slawomir Boncl - Centralna Komisja ds Stopnii i Tytułów - 2015

 • Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Sylwia Studzińska - CK - 2015

 • Wydzielanie i oznaczanie naturalnych związków endokrynologicznie czynnych w probkach rzeczywistych

  Praca doktorska

  mgr inż. Anna Chrzanowska - Uniwersytet Opolski Wydział Chemii - 2015

 • Improvement of carbon- fiber-acrylate martix interactions in electron beam cured composite

  Praca doktorska

  mgr Dorota Pietras-Ożga - Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej - 2015

 • przewodniczący komisji habilitacynej

  Praca habilitacyjna

  dr. Przemysław Kosobucki - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów - 2014

 • Oznaczenie lotnych związkow organicznych pólprzewodnikowymi czujnikami gazów w obecności interferntów

  Praca doktorska

  mgr inż. Marek Badura - Politechnika Wrocławska - 2014

 • Przewodniczący Komisji Habilitacyjne

  Praca habilitacyjna

  dr Jolanta Kuzmirska - Wydział Chemiczny UG - 2014

 • Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Emilia Fornal - Wydział Chemii WUMK - 2014

 • przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Barbara Bojko - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów - 2014

 • opinia w sprawie niedopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego

  Praca habilitacyjna

  dr Andrzej Kabziński - centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów - 2014

 • przewodniczący Komisji

  Praca habilitacyjna

  dr Grażyna Chwatko - Uniwersytet Łódzki - 2014

 • przewodniczący Komisji Habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Elżbieta Sobiecka - Politechnika Łódzka - 2014

 • Otzrymywanie nowych faz stacjonarnych metodą żel-żel i ich zastosowanie w analizie bojowych środków trujących

  Praca doktorska

  mgr inż. Jakub Nawała - WAT - 2014

 • Hydrogenoliza glicerolu do 1,2- i 1,3-propanodiolu

  Praca doktorska

  mgr inż. Agnieszka Wołosiak-Hnat - Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny - 2013

 • Żel krzemionkowy z immobilzowa-nymi biomakrocząsteczkami jako faza stacjonarna do wysoce sprawnej chromatografii cieczowej.

  Praca doktorska

  dr Maciej Turowski - Wydział Farmaceu-tyczny Akademii Medycznej w Gdańsku - 2013

 • Submarine groundwater Discharge (SGD) as a source of nutrients, carbon and heavy metals to the Bay of Puck, off Hel

  Praca doktorska

  mgr Beata Szymczycha - IO PAN - 2013

 • Badanie składu pierwiastkowego materiałów rodzaju produktów naftowych za pomocą metod spektralnych: współczesne wyzwania i ich realizacje

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz. Zofia Kowalewska - Politechnika Łódzka - 2013

 • przewodnicący komisji habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Magdalena Ligor - Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów - 2013

 • Nowe trendy w analizie specjacyjnej i frakcjonowania glinu

  Praca habilitacyjna

  dr Marcin Frankowski - Uniwersytet im. A. Mickiewicza - 2013

 • Breath Analysis: origin and application of volatile biomarkers for non-invasive diagnosis of lung diseases

  Praca doktorska

  mgr Wojciech Filipiak - Leopold Franz University of Innsbruck - 2013

 • Opracowanie systemu komputerowej identyfikacji zwiazkow organicznych w analizie rozpoznawczej metodą GC/MS

  Praca doktorska

  mgr Lech Szczepaniak - Uniwersytet w Bialymstoku - 2013

 • przewodniczący komisji habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr Małgorzata Kaczmarek - Centralna Komisja ds. Stopnii i Tytułów - 2013

 • „Badania nad zastosowaniem procesów biosorpcji i bioakumulacji metali”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz Katarzyna Chojnacka - Politechnika Wrocławska, Wrocław

 • Badania nad oznaczaniem poli-chlorowanych dibenzoodioksyn, dibenzofuranów i bifenyli”

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz. Adam Grochowalski - Politechnika Krakowska., Kraków

 • Aspekty metodyczne i specjacyjne oznaczania pierwiastków śladowych w wodzie metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Danuta Barałkiewicz - Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

 • Ocena dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz Joanna Szpunar - na zlecenie Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych

 • Badanie efektywności odzysku chromu (III) i (IV) ze ścieków i osadów pogalwanicznych”.

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Irena Bojanowska - Uniwersytet Gdański, Gdańsk

 • Kompleksy metali z odczynnikami azowymi. Badania podstawowe oraz zastosowanie w chromatograficznych i elektroforetycznych metodach analitycznych”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz. Sławomir Oszwałdowski - Politechnika Warszawska, Warszawa

 • Analityczne aspekty badania substancji fizjologicznie aktywnych pochodzenia naturalnego metodą TLC i HPLC”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Joanna Nowakowska - Akademia Medyczna, Gdańsk

 • Suche testy kolorymetryczne dla medycyny, biologii i chemii”.

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz. Andrzej Chwojnowski - Instytut Biocybernetyki i Inży-nierii Biometrycznej PAN, Warszawa

 • Nowe rozwiązania w zakresie analityki specjacyjnej bromków/ bromianów (V) oraz chromu (III)/chromu (VI) w próbkach środowiskowych z wykorzystaniem chromatografii jonowej”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz Rajmund Michalski - Instytut Podstaw inżynierii Środowiska

 • Rzeczywiste tempo degradacji bromo- i chlorometanu w oceanie i możliwość jego prognozowania w różnych akwenach i strefach klimatycznych”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Ryszard Tokarczyk - Instytut Oceanologii PAN, Sopot

 • Oznaczanie metabolitow z zastosowaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrą mas”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab inz Joanna Kałużna-Czaplińska - Politechnika Łódzka,Łódź,

 • Usprawnienie identyfikacji peptydów w proteomice z wykorzystaniem chemometrycznej analizy danych”

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Tomasz Bączek - Akademia Medyczna, Gdańsk

 • Porosty w biomonitoringu środowiska”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz Ryszard Kłos - Politechnika Łódzka, Łodź

 • Problemy analityczne w oznaczaniu pozostałości antybiotyków w mleku metodą chromatografii cien-kowarstwowej”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab.inz Irena Choma - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,

 • Wykorzystanie biodegradowalnych adsorbentów do ograniczenia emisji amoniaku z obiektów produkcji zwierzęcej”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz. Stefan Wieczorek - Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa

 • Analiza związków biologicznie aktywnych za pomocą łączonych technik chromatograficznych”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Renata Gadzała - Kopciuch - Uniwersytet im Mikołaja Kopernika, Toruń,

 • Chemometric in comparature studies of chromatographic data”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Michał Daszykowski - na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni I Tytułów,

 • Ultrasłaba luminescencja glonów Characeae jako metoda oceny stanu środowiska wodnego”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz Anna Jaśkowska - Politechnika Wrocławska

 • Usuwanie metanu z gazu składowiskowego w biofiltrach metanotroficznych„

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz Małgorzata Pawłowska - Politechnika Wrocławska,

 • Opracowanie metod bioanalitycznych wykorzystujących chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas do badań farmakokinetyki leków chiralnych”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Danuta Siluk - Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk,

 • , „Oznaczanie prokancerogennych związków organicznych (heterocyklicznych amin, aromatycznych azaarenów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) tworzących się w żywności o dużej zawartości białka podczas jej termicznej obróbki”

  Praca habilitacyjna

  dr hab Beata Janoszka - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • „Modelowanie procesu retencji w wybranych rodzajach chromatografii cieczowej”

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz Wojciech Zapała - Politechnika Łódzka, Łódź,

 • Badanie składu pierwiastkowego materiałów rodzaju produktow naftyowych za pomocą metod spektralnych: współczesne wyzwania i ich realizacje

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Zofia Kowalewska - Wydzial Chemiczny Politechniki Łódzkiej

 • Tal w probkach środowiskowych - oznaczanie calkowitej zawartości i analiza specjacyjna

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga - Wydzial Chemii uniwersytetu Warszawskiego

 • Analiza danych w czujnikowych pomiarach zaneczyszczania powietrza

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz. Monika Maciejewska - Wydzial Inżynierii Środowiska Politechniki Wroclawskiej

 • Preparatyka adsorbentów węglowych i ba-danie ich przydatności w analizie zanieczyszczeń środowiska”.

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Andrzej Gierak - Uniwesytet im Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin,

 • Analityka polichlorowanych bifenyli w środo-wisku”

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Janina Lulek - Akademia Medyczna, Poznań

 • Extraction technique for sample preparation

  Praca doktorska

  dr Min Jian Yang - Faculty of Science, University of Waterloo, Waterloo, Kanada

 • Optimisation de la permeation des ilms utilisés dans le conditionnement alimentaire. Disposifits de microperformation de films et de mesure la permeabilite.

  Praca doktorska

  dr Naoual Tadlaoui - Institut National Polytechnique de Toulouse, Francja

 • Polichlorowane bifenyle w Bałtyku południowym – rozmieszczenie i drogi przenoszenia”

  Praca doktorska

  dr Joanna Konat-Stepowicz - Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

 • Zanieczyszczenie powietrza benzenem i jego alkilowymi pochodnymi spowodowane użytkowaniem i dystrybucją paliw silnikowych”

  Praca doktorska

  dr inz Magdalena Żak - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

 • Elektrochromatografia w kapila-rach pakownych i układach niewodnych faz ruchomych naturalnych mieszanin substancji niepolarnych szczególnie lipidów”.

  Praca doktorska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

 • Badanie procesów tworzenia dioksyn w fazie gazowej oraz opracowanie metod ich oznaczania w próbkach materiałów o złożonej matrycy".

  Praca doktorska

  inz Izabela Wiater-Protas - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Zastosowanie czujników amperometrycz-nych do pomiaru gazowych zanieczyszczeń powietrza”.

  Praca doktorska

  dr Andrzej Kalina - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Rozmieszczenie i wybrane relacje między metalami śladowymi w tkankach i narządach ssa- ków morskich z różnych szerokości geograficznych

  Praca doktorska

  dr Izabela Zdrojewska - Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku

 • Ocena stopnia bioakumulacji i dys-kryminacji metali toksycznych w grzybach jadalnych z różnych obszarów Polski”

  Praca doktorska

  dr Ewa Malinowska - Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Gdańsku.

 • Badania warstw receptorowych chemicz-nych czujników optycznych”

  Praca doktorska

  dr inż Ewa Rożniecka - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej.

 • Badania nad mechanizmem sorpcji oraz szybkością migracji izotopów w kilku typach gleb".

  Praca doktorska

  dr Jacek Zygmunt - Wydział Chemii UMCS w Lublinie, Chemii UMCS w Lublinie,

 • Modyfikacje reakcji Griessa-Ilosvaya w analize śladowych ilości azotanów (III) i (IV) z wykorzystaniem zatężania barwnika azowego na uwodniony -Al2O3”.

  Praca doktorska

  dr Monika Wojciechowska - Wydział Chemii UAM w Poznaniu

 • Measurements of selected partially oxidized hydrocarbons and methyl halogens in emissions from biomass burning”

  Praca doktorska

  dr Stein Mano - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

 • Specyficzna adsorpcja anionów halo-genowych na -Al2O3 i jej wykorzystanie w oznaczaniu bro-mianów (V) w wodzie wodociągowej metodą woltamperometryczną

  Praca doktorska

  dr Honorata Kościelna - Wydział Chemii UAM w Poznaniu

 • Opracowanie i badanie wybranych testów kolorymetrycznych do oznaczeń chemicznych i biochemicznych”.

  Praca doktorska

  dr inz. Ewa Łukowska - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie

 • Rozmieszczenie i wzajemne relacje po-między pierwiastkami metalicznymi w surowcach roślinnych stosowanych w lecznictwie”.

  Praca doktorska

  dr Iwona Radecka - Wydział Farmaceutyczny AMG w Gdańsku.

 • Badania nad wykorzystaniem sor-bentów węglowych w ekstrakcji związków aromatycznych z wody metodą SPE”.

  Praca doktorska

  dr Magdalena Sobiesiak - Wydział Chemii UMCS w Lublinie.

 • Zastosowanie wybranych kompleksów potrójnych z barwnikami azowymi w chromatografii cieczowej".

  Praca doktorska

  dr inż Robert Lipka - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

 • Oznaczanie lotnych związków organicznych w powietrzu atmosferycznym metodą chromatografii gazowej na obszarach zurbanizowanych i niezurbanizowanych".

  Praca doktorska

  dr Beata Kijak - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Badania ekstrakcji sekwencyjnej chromu i chemii chromu w popiele przemysłowym i w glebie”.

  Praca doktorska

  dr inz Eleonora Sočo - Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

 • Zastosowanie detektorów optopneumatycznych do oznaczania zawartości siarki w paliwach stałych.

  Praca doktorska

  dr inż. Krzysztof Jasek - Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT w Warszawie

 • Opracowanie metody pasywnej oznaczania dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym

  Praca doktorska

  dr Dariusz Krochmal - Uniwersytet Jagielloński

 • Identyfikacja i występowanie kwasu indolo-3-octowego w północnym Adriatyku i Zatoce Gdańskiej.

  Praca doktorska

  dr Hanna Mazur - Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

 • Oznaczanie niemetanowych wę- glowodorów w powietrzu atmosferycznym przy zastosowaniu kriogenicznych metod wzbogacania próbki

  Praca doktorska

  dr Magdalena Kurdziel - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Warunki powstawania aldehydów produktów procesu ozonowania wody i ich analityka

  Praca doktorska

  dr Iwona Kalkowska - Wydział Chemii UAM w Poznaniu

 • Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w spalinach paliw stałych

  Praca doktorska

  dr inż Marianna Czaplicka - Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT w Warszawie

 • Silicon compounds used as stationary phases in liquid chromatography.

  Praca doktorska

  dr Virginia Coman - Babies-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunia

 • Chromatograficzne badania pro- cesów sorpcji wybranych zanieczyszczeń organicznych w układzie powietrze-matryce biologiczne

  Praca doktorska

  dr Anna Górna-Binkul - Wydział Chemii UMK, Toruń

 • Optymalizacja warunków rozdzielania i oznaczania hydrofobowości analitów w gradientowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).

  Praca doktorska

  dr Piotr Haber - Wydział Farmaceutyczny AMG w Gdańsku

 • Chiralne ligandowymienne fazy stacjonarne. Otrzymywanie i zastosowanie w wysoko-sprawnej chromatografii cieczowej.

  Praca doktorska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

 • Badanie układów węglowodo-ry C5 - składniki powietrza w niskich temperaturach. Rozpuszczalność zestalonego pentanu, 3-metylobuatnu, 1-pentanu i cyklopentanu w ciekłym argonie i azocie.

  Praca doktorska

  dr Małgorzata Krzeczkowska - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Problemy elucji wybranych lipidów z mikrokolumn pakowanych przy użyciu fazy ruchomej w stanie nadkrytycznym.

  Praca doktorska

  dr inż. Bartłomiej Ślusarski - Wydział Chemiczny Politechniki Gdań-skiej.

 • Analiza specjacyjna selenu i krzemu w wybranych ziołach oraz środkach spożywczych”.

  Praca doktorska

  dr Wojciech Dejneka - Wydział Farmaeutyczny AMG.

 • Spektrofotometria pochodna i metody chromatograficzne w analizie fenoli i pestycydów

  Praca doktorska

  dr inz. Celina Pieszko Pieszko - Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej

 • Pyły sedymentujące różnego pochodzenia - pobór i przygotowanie próbek oraz oznaczanie w nich pierwiastków toksycznych".

  Praca doktorska

  dr Marek Lesiewicz - Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

 • Ocena stopnia zanieczyszczenia osadów dennych z Południowego Bałtyku z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Szczecińskiego przez pierwiastki chemiczne – implikacje analityczne i chemometryczne”.

  Praca doktorska

  dr Jarosław Gełdon - Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

 • Analiza mieszanin związków organicznych za pomocą chromatografii gazowej za wstępnym podziałem próbki w układzie ciecz- ciecz”

  Praca doktorska

  dr Urszula Kotowska - Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok

 • Badania nad opracowaniem norm oznaczania niektórych pestycydów w powietrzu”,

  Praca habilitacyjna

  dr hab. Krystyna Pomorska - Instytut Ochrony Roślin, Poznań

 • Analytical methods development and survey of selected contaminants in a Lebanese food basket”

  Praca doktorska

  dr Rola Bou Khouzam - Universite de Pau et des Pays de l’Adour, Pau, Francja

 • Badania składu chemicznego biomonitorów metali ciężkich oraz niektórych roślin jadalnych”

  Praca doktorska

  dr Joanna Trętowska - Akademia Podlaska, Siedlce

 • Opracowanie i porównanie chromatograficznych metodyk oznaczana krótkołańcuchowych kwasów al-kanomonokarboksylowych w próbkach wodnych i stałych”

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska,

 • Analiza stripingowa niklu, kobaltu i rtęci z zastosowaniem elektrod przyjaznych dla środowiska”,

  Praca doktorska

  dr Iwona Rutyna - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin,

 • Wyznaczanie izotopowego profilu steroidowego ludzi za pomocą izotopowej spektrometrii mas sprzężonej z komorą spalania i chromatografem gazowym”,

  Praca doktorska

  dr Damian P. Gorczyca - Uniwersytet Warszawski, Warszawa

 • Przemiany polibromowanych eterów difenylowych (PBDE) w powietrzu wewnętrznym”,

  Praca doktorska

  dr inz Amelia Staszkowska - Politechnika Lubelska, Lublin,

 • Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości sulfonamidów w środowisku”

  Praca doktorska

  dr Anna Białk- Bielińska - Uniwersytet Gdański, Gdańsk

 • “Biogenic volatile organic compound analysis from selected European deciduous and coniferous tree species: composition and emission rate”,

  Praca doktorska

  dr Olga Pokorska - University of Gent, Gent, Belgia

 • Procesy rozpoznania międzymolekularnego i ich zastosowanie w czujnikach elektrochemicznych”

  Praca doktorska

  dr Katarzyna Kurzątkowska - Wydział Chemii UMK, Toruń

 • Opracowanie metod oznaczania mieszanin wybranych związków polifenolowych, wybranych leków oraz ich metabolitów i ich aplikacje”

  Praca doktorska

  dr inz. Sylwia Magiera - Politechnika Śląska, Gliwice

 • „Badania widm ruchliwości jonów powstajacych w mieszaninach wieloskładnikowych zawierających amoniak”,

  Praca doktorska

  dr inz Bogusław Siodłowski - Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa,

 • A novel combination of methods developed for decision support on abatement of melcury in Europe”,

  Praca doktorska

  dr Kyrre Sundseth - Politechnika Gdańska, Gdańsk

 • « Biosurveillance des retombees atmospheriques a l’aide de bryophytes. Suivi des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a diverses echelles spatio-temporelles »,

  Praca doktorska

  dr Louise Foan - Institute Nationale Polytechnique, INP, Toulouse

 • Propionic acid degradation syntropic bacteria during anaerobic biowaste treatment.

  Praca doktorska

  dr Monika Felchner- Żwierełło - Fakultat fur Bauingenieur – Geo-und Umweltwissenschaften (Karlsruher, Insitute fur Technologie)

 • Określenie emisji rtęci ze źródeł prze-mysłowych”

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz Wojciech Mniszek - Politechnika Gdańska, Gdańsk

 • Badania w zakresie oznaczania polibromowanych bifenyli w wybranych próbkach środowiskowych i żywności”

  Praca doktorska

  dr inz Joanna Gieroń - Politechnika Krakowska, Kraków,

 • Wydzielanie i zatężanie poliamin za pomocą membran ciekłych”

  Praca doktorska

  dr Katarzyna Pokajewicz - Uniwersytet Opolski, Opole

 • Oddziaływanie struktury metody projektu na skuteczność kształcenia chemicznego uczniów”,

  Praca doktorska

  dr Maria Małecka - Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,

 • Badania wpływu źródeł komunikacyjnych na poziom imisji NO2 w otoczeniu dróg przy zastosowaniu metody pasywnej”,

  Praca doktorska

  dr inz Adam Lesiuk - Politechnika Lubeska, Lublin

 • Nowe procedury chromatograficznego oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w olejach jadalnych i preparatach farmaceutycznych z wykorzystaniem wybranych prośrodowiskowych technik ekstrakcyjnych”

  Praca doktorska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

 • Opracowanie procedury izolacji i oczyszczania ekstraktów oraz oznaczania pestycydów o polichlorowanych bifenyli w żywności o wysokiej zawartości lipidów”,

  Praca doktorska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej,

 • Badania składu chemicznego opadów atmosferycznych”

  Praca doktorska

  dr Iwona Kurzyca - Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

 • Czynniki kształtujące chemizm wód ze źródeł w Świętokrzyskim Parku Narodowym”,

  Praca doktorska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

 • Badania nad zastosowaniem półprzepuszczalnych membran SPMD w monitoringu szkodliwych, trwałych zanieczyszczeń organicznych w środowisku wodnym”,

  Praca doktorska

  dr inz Izabela Sztamberek-Gola - Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Kraków

 • Wykorzystanie wyników badań próbek materiału biologicznego do oceny ekspozycji zawodowej i endemicznej”,

  Praca doktorska

  - Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

 • Efekty nauczania chemii a systemy oceniania wiedzy”,

  Praca doktorska

  dr Jolanta Sawicka - Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Poznań,

 • Opracowanie sensorów elektrochemicznych do oznaczania akrylamidu i kwasu akrylowego w produktach żywnościowych”,

  Praca doktorska

  dr Agnieszka Krajewska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, Olsztyn

 • „Instrumentalne metody analityczne w kontroli procesu fitoremediacji – oznaczanie specjacyjnych form ołowiu i kadmu w roślinach”

  Praca doktorska

  dr Małgorzata Kózka - Uniwersytet im. Adam Mickiewicza, Poznań

 • Techniki elektromigracyjne w oznaczaniu mikroorganizmów dla celów diagnostyki medycznej”,

  Praca doktorska

  dr Ewa Kłodzińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

 • Phosphonium and ammonium calix[4]arenes: synthesis and anoin ligand interaction studies”,

  Praca doktorska

  dr Radosław Pomećko - Universite Lous Pasteur, Strasburg,

 • Badanie nad oznaczaniem atrazyny i symazyny oraz wybranych metali w ogniwach łańcuchów troficznych”,

  Praca doktorska

  dr inz Hanna Barchańska - Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwiece

 • Zastosowanie porostów do oceny zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi,”

  Praca doktorska

  dr inz Małgorzata Rajfur - Politechnika Łódzka, Łódź,

 • Profile metaboliczne nukleozydów w moczu w chorobach nowotworowych układu moczowo-płciowego”,

  Praca doktorska

  dr Ewa Szymańska - Akademii Medycznej w Gdańsku

 • Zastosowanie procesów wymiany jonowej do rozdzielania i zatężania jonów metali w ozna-czeniach analitycznych”

  Praca habilitacyjna

  dr hab. inz. Krystyna Pyrzyńska - na zlecenie Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. n. farm. Magdalena Wójciak-Kosior - 2019

 • Opinia dotycząca doktora honoris causa

  prof. dr hab. Roman Kaliszan - 2019

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Paweł Wiczling - 2019

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Paweł Wiczling - 2019

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Mieczysław Sajewicz - 2018

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Józef Pastuszka - 2017

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr. Paweł Kozlowski - 2016

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Bronisław Głód - 2016

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Bronisław Głód - 2015

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska - 2015

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Bronisław Głód - 2015

 • Opinia dotycząca doktora honoris causa

  prof. Jean Martinez - 2015

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab Marek Kwiatkowski - 2014

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Tomasz Bączek - 2014

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Grażyna Zakrzewska- Kołtuniewicz - 2014

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Ryszard Dobrowolski - 2014

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Stanisław Koter - 2014

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  profesor nauk chemicznych Beata Godlewska-Żyłkiewicz - 2013

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Robert Koncki

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. inz. Krzysztof Jankowski

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. inz. Stanislaw Cuddziło

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Agata Michalska-Maksumiuk

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. inz Katarzyna Chojnacka

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Jan Migaszewski

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Dorota Antos

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Janina Zięba-Palus

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Jan Kalambkiewicz

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Bernard Juśkowiak

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. inz. Jerzy Golimowski

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Ewa Bulska

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Paweł Kościelniak

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab.inż. Adam Voelkel

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Boguslaw Buszewski

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. inż Ryszard Łobiński

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Jacek Hepter

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Jerzy Siepak

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Stanisław Chibowski

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Maciej Jarosz

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Bogdan Ptaszyński

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Ryszard Kocjan

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Maria Balcerzak

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. inz. Joanna Szpunar-Łobińska

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Grażyna Kowalewska

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Tadeusz Michalowski

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Janina Lulek

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. inz. Piotr Wieczorek

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Tadeusz Michałowski

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Elżbieta Malinowska

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab,. Alina Pyka

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Zdzislaw Migaszewski

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Wojciech Wróblewski

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  prof. dr hab. Anatol Kojło

wyświetlono 15279 razy