Jacek Namieśnik - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wkład w nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w zakresie analityki środowiskowej, żywności i medycznej

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Prezes Rady Ministrów - 2017

 • Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki za wybitne osiągnięcia w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Przyznane przez: Ministwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2015

 • doktor honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  doktorat honorowy

  Przyznane przez: GUMed - 2015

 • doktor honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

  doktorat honorowy

  Przyznane przez: WAT - 2015

 • Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznawany przez PTChem

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem) - 2012

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagniecia w opiece naukowej i dydaktycznej

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2012

 • Nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze osiągnięcia w pracach badawczych na rzecz ochrony środowiska

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2011

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii środowiska

  Przyznane przez: Prezes Rady Ministrów - 2008

 • Medal Wiktora Kemuli za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej

  Przyznane przez: Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTCh) - 2007

 • Naukowa Nagroda Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

  Przyznane przez: Prezydent Miasta Gdańsk - 2002

 • Profesor honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie (Rumunia)

  Przyznane przez: Uniwersytetu w Bukareszcie - 2000

 • Nagroda Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w dziedzinie ochrony pracy

  Przyznane przez: Główny Inspektorat Pracy - 1998

 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

  Przyznane przez: Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - 1987

 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

  Przyznane przez: Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - 1980

 • Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

  Przyznane przez: Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - 1979

wyświetlono 15279 razy