Jacek Rak - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Jacek Rak uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji (specjalność: teleinformatyka) w 2016 r., a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się w obszarze doboru tras, projektowania i analizy sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektu niezawodności transmisji w odniesieniu do nowych architektur sieci, w tym Internetu Przyszłości oraz sieci komunikacji między pojazdami (VANET).

wyświetlono 647 razy