Jacek Stefański - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

 • Podstawy telekomunikacji - wykład cz. 1

  Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika,...

 • Urządzenia radiokomunikacyjne - wykład

  Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Metoda oznaczania emisji radiowych. 2. Schemat blokowy nadajnika radiokomunikacyjnego 3. Schematy blokowy odbiornika radiokomunikacyjnego 4. Syntezatory częstotliwości. 5. Przykłady urządzeń radiokomunikacyjnych. 6. Radio programowalne. Kierunek EiT, sem. 7, studia stacjonarne I stopnia, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne

 • Technika odbioru radiowego (Reception of Radio Signals)

  Zajęcia przeznaczone są dla studentów 1. semestru studiów II stopnia. Celem przedmiotu jest zapoznanie z teorią i praktycznymi zagadnieniami z odbioru radiowego ze szczególnym uwzględnieniem odbiorników cyfrowych.

 • Miernictwo radiokomunikacyjne - wykład

  Na wykładzie są poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Metody pomiarowe w radiokomunikacji 2. Pomiary nadajników radiokomunikacyjnych 3. Zniekształcenia intermodulacyjne 4. Pomiary odbiorników radiokomunikacyjnych 5. Podstawowa aparatura pomiarowa 6. Stanowisko pomiarowe 7. Pomiary stacji bazowych i ruchomych Kierunek EiT, sem. 7, studia stacjonarne, profil Systemy i sieci radiokomunikacyjne.

 • Modulacje cyfrowe - wykład

  Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Rola modulacji i kodowania w systemach radiokomunikacyjnych. 2. Modulacje wielowartościowe z kluczowaniem fazy QPSK, OQPSK, Pi/4 DQPSK. 3. Systemy z kluczowaniem fazy i amplitudy 5. Modulacja z minimalnym kluczowaniem częstotliwości MSK i GMSK. 6. Modulacje kodowane TCM i BCM. 7. Ortogonalne zwielokrotnienie częstotliwościowe (OFDM). 8. Przykłady wykorzystania techniki...

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

 • Efektywna metoda budowy świadomości sytuacji elektromagnetycznej w radiowych sieciach doraźnych z węzłami kognitywnymi

  Praca doktorska

  mgr inż. Paweł Skokowski - Wojskowa Akademia Techniczna - 2019

 • Filtry cyfrowe ułamkowoopóźniające – projektowanie metodą okien

  Praca habilitacyjna

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Pomiar odległości w systemach RTLS w oparciu o udoskonalone metody wyznaczania opóźnienia

  Praca doktorska

  mgr inż. Piotr Piotrowski - Politechnika Wrocławska - 2014

 • Passive Radars Using Non-Cooperative Ground- and Satellite-Based Pulse Radars as Illuminators

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Piotr Samczyński - Politechnika Warszawska - 2013

wyświetlono 737 razy