Jacek Tejchman - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Deutsche Gesellschaft für Erd- und Grundbau

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 1996-02-02 - 2013-03-07 na stanowisku: członek

 • International Working Party on the Mechanics of Particulate Solids

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 1998-01-02 - 2013-03-07 na stanowisku: członek

 • Narodowe Centrum Nauki

  Pełnione 2014-03-01 - 2016-12-31 na stanowisku: członek Rady NCN

 • • Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

  Pełnione 1996-04-10 - 2013-03-07 na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • InnoDoktorant

  Samorząd Województwa Pomorskiego

  recenzja wniosków

 • NCBiR

  MNiSW, Polska

  recenzje wniosków grantowych

 • NCN

  MNiSW, Polska

  recenzja wniosków grantowych

wyświetlono 4554 razy