Jacek Wachowicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Economic Crisis, Crisis of Trust and Sustainable Development = Kryzys ekonomiczny, kryzys zaufania zrównoważony rozwój

  - Problemy Ekorozwoju - Rok 2013

  W artykule podjęto tematykę relacji pomiędzy kryzysem ekonomicznym i kryzysem zaufania. Omówiono elementy kreujące i destruktywne w procesie budowy zaufania w gospodarce. Przedstawiono konsekwencje wynikające z zachowań uczestników procesów ekonomicznych oraz relacje zachodzące pomiędzy statusem materialnym inwestorów, a akceptowaniem przez nich wyższego poziomu ryzyka i spadkiem zaufania do systemu ekonomicznego. Wskazano istotność...

 • Zaufanie starszych użytkowników Internetu na tle zagrożenia wykluczeniem cyfrowym

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2012

  Gwałtowny wzrost znaczenia rynków cyfrowych oraz postępującą digitalizacją dóbr i usług przy relatywnie niskim wykorzystaniu Internetu przez osoby w wieku 50 i 60 lat wzwyż stwarza potencjalne niebezpieczeństwo ich wykluczenia cyfrowego. Zmiany demograficzne w strukturze wiekowej społeczeństw europejskich, a w tym i polskiego, powodują jednocześnie, że coraz większy odsetek ludności jest w wieku ponad 50 i 60 lat. Zmienia to proporcję...

 • Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2012

  Osoby starsze stanowić będą w przyszłości stale zwiększający się rynek konsumencki. Jednocześnie stale rośnie rynek usług online. Dlatego problem korzystania osób starszych z usług on-line nabiera szczególnego znaczenia. W artykule przedstawione zostały wyniki badania sposobu korzystania z usługi pośrednictwa pracy w serwisach internetowych, uzyskane z wykorzystaniem badań okulograficznych - nagrań Gaze Plot oraz wywiadów ThinkAloud....

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 214 razy