Jacek Wachowicz - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 25

 • Kategoria
 • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2013
Rok 2012
 • Czynniki wpływające na efektywność korzystania z multimedialnych serwisów internetowych przez osoby starsze
  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą projektowania multimedialnych serwisów internetowych przeznaczonych dla osób starszych. Zaprezentowane ogólne zalecenia oraz praktyczne zasady dotyczące zasad projektowania różnorodnych, w tym multimedialnych, serwisów internetowych. Zidentyfikowano czynniki wpływające na efektywność korzystania z interaktywnych form współpracy z osobami starszymi. Jednocześnie wskazano na możliwość...

 • Factors disturbing Internet usage in opinion of elderly users
  Publikacja

  Internet became truly widespread in modern societies. This created its huge economic potential, which is widely used, especially in traditionally communication-oriented societies like USA and Scandinavian countries. This trend enables to create economic growth even despite of worldwide economic slowdown.Together with demographic changes this raise the necessity of research on how older users perceive modern, Internet-based tools...

 • Ocena dostosowania internetowych serwisów rekrutacyjnych do potrzeb osób starszych - metoda eyetracking
  Publikacja

  - Rok 2012

  W literaturze przedmiotu większość publikacji sprowadza zagadnienie korzystania z komputera i Internetu przez osoby starsze do szukania informacji dotyczących zdrowia, nawiązywania znajomości i utrzymania kontaktu społecznego, a także wskazania roli Internetu w zapewnianiu rozrywki oraz zakupów. Kwestia pozostawania aktywnym na rynku pracy przez seniora, a tym samym korzystania przez niego z narzędzi internetowych związanych z...

 • Zachowania starszych klientów na rynku usług on-line
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2012

  Osoby starsze stanowić będą w przyszłości stale zwiększający się rynek konsumencki. Jednocześnie stale rośnie rynek usług online. Dlatego problem korzystania osób starszych z usług on-line nabiera szczególnego znaczenia. W artykule przedstawione zostały wyniki badania sposobu korzystania z usługi pośrednictwa pracy w serwisach internetowych, uzyskane z wykorzystaniem badań okulograficznych - nagrań Gaze Plot oraz wywiadów ThinkAloud....

 • Zaufanie starszych użytkowników Internetu na tle zagrożenia wykluczeniem cyfrowym
  Publikacja

  - Handel Wewnętrzny - Rok 2012

  Gwałtowny wzrost znaczenia rynków cyfrowych oraz postępującą digitalizacją dóbr i usług przy relatywnie niskim wykorzystaniu Internetu przez osoby w wieku 50 i 60 lat wzwyż stwarza potencjalne niebezpieczeństwo ich wykluczenia cyfrowego. Zmiany demograficzne w strukturze wiekowej społeczeństw europejskich, a w tym i polskiego, powodują jednocześnie, że coraz większy odsetek ludności jest w wieku ponad 50 i 60 lat. Zmienia to proporcję...

Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
 • Human capital quality indicators for measuring regional knowledge economy advances
  Publikacja

  Building Knowledge Economies (KE) is a long-term process. However, civilizational and technological changes together with EU's Lisbon Strategy help in creating solutions that may speed up economical growth of countries and their regions. This seems to be a very important issue, as during last two centuries history shown, that wisdom and human invention and innovation are the most important factor driving economical growth. In this...

Rok 2007
 • Data gathering methods : card sorting
  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia koncepcję, pochodzenie oraz zastosowania dla jednej z metod oceny użyteczności i budowania menu w aplikacjach informatycznych - sortowania kart. Stanowi część przeglądu dostępnych metod poprawy użyteczności.

 • Data gathering methods : review - questionnaire
  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia koncepcję, pochodzenie oraz zastosowania dla jednej z metod oceny użyteczności - wywiadu, wraz z jego głównym narzędziem - ankietami. Stanowi część przeglądu dostępnych metod poprawy użyteczności.

Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Rok 2002

wyświetlono 258 razy