Jakub Konkol - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zainteresowania naukowe

Moje badania naukowe obejmują modelowanie numeryczne dużych deformacji ( z naciskiem na efekty instalacji), rozpoznanie geotechniczne w postaci badań laboratoryjnych i polowych ( testy do kalibracji modeli konstytutywnych gruntów oraz modeli opisujących współpracę grunt-konstrukcja). Preferuje łączone podejście badawcze w geotechnice obejmujące modelowanie fizyczne oraz analizę numeryczną. 

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 2724 razy