Jakub Miler - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

 • Trust Case: justifying trust in an IT solution

  - Rok 2005

  W artykule prezentujemy podejście wykorzystane przy budowie dowodu zaufania (ang. trust case) do DRIVE, infrastruktury informatycznej wspomagającej dystrybucję i podawanie leków. Cele DRIVE obejmowały bezpieczniejszą i mniej kosztowną dystrybucję leków. Dowód zaufania reprezentuje argumentację przemawiającą za tym, że DRIVE jest godne zaufania. Składa się on z żądań (ang. claims) postulujących pewne związane z zaufaniem własności...

 • Improving agility and discipline of software development with the Scrum and CMMI

  This study presents a method of combining the Scrum methodology with the CMMI maturity model to improve bothagility and discipline of software development. First, the authors propose the CMMI-Scrum reference model, which maps Scrumpractices onto 123 practices of CMMI staged levels 2 and 3. For 60% of CMMI practices, which are insufficiently covered byScrum they add new practices that improve discipline while maintaining agility....

 • Supporting Assurance by Evidence-based Argument Services

  Structured arguments based on evidence are used in many domains, including systems engineering, quality assurance and standards conformance. Development, maintenance and assessment of such arguments is addressed by TRUST-IT methodology outlined in this paper. The effective usage of TRUST-IT requires an adequate tool support. We present a platform of software services, called NOR-STA, available in the Internet, supporting key activities...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 649 razy