Jakub Szczepański - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Prace doktorskie

wypromowane prace doktorskie

Ilustracja publikacji

PÓŹNONEOLITYCZNA ARCHITEKTURA ÇATALHÖYÜK, TURCJA KONTYNUACJA I ZMIANA U SCHYŁKU 7. TYSIĄCLECIA P.N.E.

mgr inż. arch. Marek Z. Barański

promotorzy: dr hab. prof UG Lech Czerniak, dr hab. inż. arch. prof. PG Jakub Szczepański

praca obroniona w 2017 r.

recenzje prac doktorskich

2017 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Kriegseisen „Fasady nowożytnych kamienic Gdańska. Wystrój barwny jako dopełnienie koncepcji architektonicznej” wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Piwka, prof. zw. Politechniki Gdańskiej

2016 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Januszkiewicz „Architektura murowanych cerkwi wojskowych dawnego Królestwa Polskiego i jej przekształcenia. 1815-2015” wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem dr hab. Jerzego Uścinowicza, prof. Politechniki Białostockiej

2015 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Sikorskiej „Zespoły zabudowy i układ przestrzenny dawnych majątków ziemskich na ziemi chełmińskiej i ich wpływ na sieć osadniczą” wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Roberta Kunkla, prof. PW

2015 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Gwiazdowskiej „Działalność konserwatorska władz Szczecina w latach 1945-2006” wykonanej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Kozłowskiego

2014 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Agnieszki Kubiak-Pakulskiej „Historyczny wzorzec kościoła rzymskokatolickiego a projektowanie współczesnej świątyni” wykonanej na Wydziale Architektury Poznańskiej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Teresy Bardzińskiej-Bonenberg, prof. Politechniki Poznańskiej

2014 Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Małgorzaty Kaus „Sztuka współczesna w strukturach handlowych” wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Elżbiety Ratajczyk-Piątkowskiej, prof. nadzw. PG

2013  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Jakuba Bladowskiego „Zastosowanie algorytmów genetycznych w projektowaniu architektonicznym” wykonanej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Antoniego Taraszkiewicza

otwarte przewody doktorskie

 

wyświetlono 3219 razy