Jakub Szczepański - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

Projekty studenckie

nagrodzone Magisterskie projekty dyplomowe

Ilustracja publikacji

NA SKRAJU. ROZBUDOWA I ADAPTACJA SANKTUARIUM ORAZ DOMU PIELGRZYMA NA MIEJSCE WYCISZENIA. PRZYLĄDEK ESPICHEL, PORTUGALIA

I. NAGRODA w ogólnopolskim konkursie SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2018

autor: mgr inż. arch. Michalina FRĄTCZAK

promotor: dr hab. inż. arch. Jakub SZCZEPAŃSKI, prof. PG

Nagrodę przyznano za: Odważne podjęcie wyzwania do ratowania dziedzictwa materialnego i duchowego Europy. Autorka, z dużą wrażliwością, odkrywa potencjał XVI – wiecznego zespołu sakralnego osadzonego w surowym, portugalskim krajobrazie, jako miejsca, które ma szansę przywracać równowagę zagubionemu człowiekowi wieku informacji. Proponuje dyskretną architekturę ujawniającą wartość tego, co zastane i wprowadzającą równocześnie to, co niezbędne by podtrzymać ciągle tlące się tu życie. Narzędzi i materiałów tych zabiegów, niewątpliwych zdobyczy postępu technicznego, użyto w taki sposób, by one same nie zakłócały pierwotnego piękna natury i świadectw odwiecznego obcowania z nią człowieka. Pełnią one rolę służebną wobec nadrzędnego celu: ochrony i udostępnienia materii i ducha tego miejsca kolejnym pokoleniom ludzi usilnie poszukujących wytchnienia od trudów egzystencji. Warsztat projektu umożliwia realne wsparcie dla lokalnej społeczności. Ona, bowiem bez wyjścia naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, nie będzie w stanie ocalić i ukazać całego swojego duchowego bogactwa.

Ilustracja publikacji

PRZEMIJAJĄCA ARCHITEKTURA – ARCHITEKTURA PRZEMIJANIA. CENTRUM OPIEKI  PALIATYWNEJ WRAZ Z OŚRODKIEM LECZENIA UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH,  ZLOKALIZOWANE W RUINACH DAWNEGO KLASZTORU W MIEJSCOWOŚCI OTYŃ

Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku 2018

II nagroda w konkursie LafargeHolcim Awards 2017 Europe Next Generation

jeden z 30 najlepszych dyplomów w konkursie European Architectural Medal for Best Diploma Project

autor: mgr inż. arch. Jakub GRABOWSKI 

promotor: dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

wyświetlono 3219 razy