Jan Hupka - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

 • Katarzyna Księżniak

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr nadany 2017-12-19 przez Wydział Chemiczny

 • Anna Selwent

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2017-11-09 przez Wydział Chemiczny

 • Nikola Śniadecka

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2017-10-23 przez Wydział Chemiczny

 • Katarzyna Piszcz-Karaś

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2016-09-22 przez Wydział Chemiczny

 • Andrzej Rogala

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2016-09-12 przez Wydział Chemiczny

 • Aleksandra Ptaszyńska

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2015-09-21 przez Wydział Chemiczny

 • Iwona Cichowska-Kopczyńska

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-12-18 przez Wydział Chemiczny

 • Aleksandra Korkosz

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-11-07 przez Wydział Chemiczny

 • Bartosz Dębski

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2014-11-06 przez Wydział Chemiczny

 • Andreas Haenel

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr nadany 2014-10-31 przez Wydział Chemiczny

 • Daria Hołownia-Kędzia

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-10-22 przez Wydział Chemiczny

 • Marta Markiewicz

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-10-22 przez Wydział Chemiczny

 • Monika Joskowska

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2012-06-01 przez Wydział Chemiczny

 • Justyna Łuczak

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk technicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2010-09-17 przez Wydział Chemiczny

 • Paulina Górska

  Technologia chemiczna (Dziedzina nauk chemicznych)

  Tytuł dr inż. nadany 2009-06-05 przez Wydział Chemiczny

Lista recenzowanych prac

 • SYNTEZA I WŁAŚCIWOŚCI NOWYCH FUNKCJONALIZOWANYCH MICEL POLIMEROWYCH O ZNACZENIU TERAPEUTYCZNYM

  Praca doktorska

  dr inż. Łukasz Lamch - Politechnika Wrocławska - 2017

 • Wpływ ekstraktu z owoców Sapindus mukorossi na biodegradację halogenowych związków aromatycznych

  Praca doktorska

  dr inż. Wojciech Smułek - Politechnika Poznańska - 2017

 • BADANIA NAD SYNTEZĄ ŻYWIC ALKIDOWYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWEJ, ODNAWIALNEJ BAZY SUROWCOWEJ

  Praca doktorska

  dr Hanna Nosal - Uniwersytet Opolski - 2017

 • Badania nad recyklingiem odpadowych płyt gipsowo-kartonowych

  Praca magisterska

  - PG - 2017

 • Wpływ składu płynu szczelinującego na zawartość wybranych pierwiastków w płynach zwrotnych po szczelinowaniu hydraulicznym polskich złóż łupkowych

  Praca magisterska

  - PG - 2016

 • Analiza jakości materiałów podsadzkowych stosowanych do szczelinowania hydraulicznego formacji łupkowych

  Praca magisterska

  - PG - 2016

 • Wpływ składu płynu szczelinującego na jakość płynu zwrotnego po szczelinowaniu hydraulicznym

  Praca magisterska

  - PG - 2016

 • Wpływ termolizy biomasy na efektywność fermentacji metanowej

  Praca magisterska

  - PG - 2016

 • Aspekty środowiskowe i geochemiczne wydobywania węglowodorów spod dna Morza Bałtyckiego

  Praca magisterska

  Martyna Kaszorek - PG - 2016

 • Surface and enzymatic properties of marine and terrestrial bacteria involved in biodegradation of petrochemical hydrocarbons: a comparative study towards improving bioremediation strategies for treating hydrocarbon-polluted sites

  Praca doktorska

  dr Karina Sałek - Politechnika Poznańska - 2016

 • Badania fermentacji metanowej organicznej frakcji odpadów komunalnych

  Praca magisterska

  Aleksandra Głogowska - PG - 2015

 • Projekt systemu monitoringu wód podziemnych w czasie wydobycia gazu z łupków

  Praca magisterska

  Jacek Kowalewski - PG - 2015

 • Wpływ właściwości płynu szczelinującego na skład płynu zwrotnego po szczelinowaniu hydraulicznym

  Praca magisterska

  Ariel Bykowski - PG - 2015

 • Analiza zanieczyszczeń w płynie zwrotnym po szczelinowaniu polskich złóż łupkowych

  Praca magisterska

  Kamil Kawałek - PG - 2015

 • Badania fizykochemciznego płynu powrotnego po zabiegu szczelinowania hydraulicznego w odniesieniu do możliwości jego oczyszczania

  Praca magisterska

  Marta Michalska - PG - 2015

 • Analiza składu osadów powstałych po oczyszczeniu wody basenowej

  Praca magisterska

  Dorota Zębik - PG - 2015

 • Heterogeniczność złóż gazu z Łupków

  Praca magisterska

  Krzysztof Ćwikliński - PG - 2015

 • Badanie promieniotwórczości naturalnej odpadów wydobywczych z formacji łupkowych

  Praca magisterska

  Jacek Giedziusiewicz - PG - 2015

 • Otrzymywanie i zastosowanie nowych nanokompozytów na bazie pochodnych fulerenu C60 i tlenku tytanu jako potencjalnych fotokatalizatorów.

  Praca doktorska

  mgr Elżbieta Regulska - Uniwersytet w Białymstoku - 2015

 • Zastosowanie materiałów pochodzenia biologicznego do usuwania metali ciężkich i barwników z roztworów wodnych

  Praca habilitacyjna

  dr inż Anna Witek-Krowiak - Politechnika Wrocławska - 2014

 • Właściwości fizykochemiczne i możliwości zastosowania preparatu biosurfaktantowego wytwarzanego przez ‘Pseudomonas’ PS-17

  Praca doktorska

  - PG - 2014

 • Biodegradacja węglowodorów ropopochodnych przez bakteryjne konsorcja środowiskowe w obecności związków powierzchniowo-czynnych i biodiesla

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Łukasz Chrzanowski - Politechnika Łódzka - 2013

 • Badania nad oczyszczaniem zaolejonych ścieków z zastosowaniem procesów membranowych

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Krzysztof Karakulski - ZUT Szczecin - 2013

 • Analiza własności fizykochemicznych i możliwości wykorzystania oleju i gazu, powstających w procesie pirolizy opon samochodowych

  Praca doktorska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Badanie promieniotwórczości wybranych prób z poszukiwania gazu i ropy z łupków

  Praca magisterska

  Anna Mykowska - PG - 2013

 • Fluorek magnezu i fluorek magnezu modyfikowany tlenkiem magnezu jako nośniki katalizatorów metalicznych do procesów uwodornienia węglowodorów aromatycznych

  Praca habilitacyjna

  dr Michał Zieliński - UAM w Poznaniu - 2013

 • Analiza porównawcza przebiegu zmian strukturalno-chemicznych węgli o różnej spiekalności podczas pirolizy

  Praca doktorska

  mgr Andrzej Strójwąs - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 2012

 • Badania nad zastosowaniem procesów fotokatalitycznych w inżynierii środowiska

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Joanna Grzechulska-Damszel - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - 2012

 • Charakterystyka i technologie postępowania z przeterminowanymi lekami

  Praca magisterska

  Jolanta Gajewska - PG - 2012

 • Wskaźniki zanieczyszczeń środowiska. Korelacja między ChZT i TOC

  Praca magisterska

  Natalia Bronowicka - PG - 2012

 • Badania morfologii i ługowania wybranej frakcji odpadów komunalnych Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku

  Praca magisterska

  Nikola Chruściel - PG - 2012

 • Fosfor w osadach ściekowych

  Praca magisterska

  Barbara Kulczycka - PG - 2012

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr Beata Szczepanik - 2018

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr inż. Marta Gmurek - 2018

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Waldemar Pichór - 2017

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Sylwia Mozia - 2015

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Barbara Tora - 2014

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  prof. dr hab. inż. Jan Drzymała - 2014

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  prof. dr hab. inż. Antoni Morawski - 2013

wyświetlono 3516 razy