Jan Hupka - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Instytut Maszyn Przepływowych im R.Szewalskiego PAN (Rada Naukowa)

  Pełnione 2011-01-01 - 2014-12-31 na stanowisku: członek

 • Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin

  Pełnione 2012-01-03 - 2013-02-13 na stanowisku: członek

 • Regionalna Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

  Pełnione 2009-12-03 - 2013-02-12 na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Naukowa Grupa Doradcza

  PGNiG, Warszawa Polska

  jak wyżej

 • Zespól w ramach Działania 1.4 POIG

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Zespół ekspertów ds. rozpatrywania protestów od wyników oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w 2012 r.

 • Zespół ekspertów

  Pracodawcy Pomorza

  Doradztwo i ekspertyzy związane z wydobyciem gazu z łupków w Polsce

 • członek grupy roboczej do prac nad raportem „Wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami, ściekami i innymi płynami technologicznymi stosowanymi oraz powstającymi w procesach pozyskiwania gazu ze złóż łupkowych”

  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska , Polska

  jak wyżej

Członkostwo w sieciach naukowych

 • Międzynarodowa Sieć Naukowa MISTRA

  utworzenie forum międzynarodowego dla wymiany informacji naukowej w obszarach zainteresowania, stworzenie nowych projektów badawczych w zakresie mechanizmów transportu i przekształcania się zanieczyszczeń w środowisku i ich wpływ na ekosystem, ze specjalnym podkreśleniem wpływu na łańcuch pokarmowy, ułatwienie wymiany wiedzy i naukowców pomiędzy ośrodkami naukowymi biorącymi udział w sieci

  Skład: m.in. Politechnika Lubelska, Politechnika Gdańska

 • Sieć Naukowa UE SURUZ

  prowadzenie wspólnych badań oraz zintegrowanie polskiego środowiska naukowego zajmującego się badaniami w dziedzinie właściwości surfaktantów i fizykochemii zjawisk powierzchniowych na granicach fazowych ciecz/gaz, ciecz/ciecz i ciecz/ciało stałe oraz podstawami fizykochemicznymi procesów rozdziału, pozyskiwania cennych składników, usuwania zanieczyszczeń, modyfikacji właściwości powierzchniowych materiałów, itp.

  Skład: m.in. Instytut Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy

  przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków

  Skład: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Lotos Petrobaltic, S.A., ORLEN Upstream Sp. z o.o., Instytut Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska

 • CuBR

  W ramach II konkursu CuBR ogłoszonego przez NCBiR w porozumieniu z KGHM Polska Miedź, uruchomiono projekt o nazwie High Copper.

  Skład: Projekt realizowany jest przez konsorcjum następujących podmiotów: Politechnika Wrocławska, Instytut Metali Nieżelaznych, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe.

 • Demonstrator+

  badania naukowe i prace rozwojowe w skali demonstracyjnej odnośnie technologii suchego szczelinowania przy użyciu materiałów wysokoenergetycznych dla intensyfikacji wydobycia węglowodorów

  Skład: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Insytut Przemysłu Organicznego, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska

 • EMPROP

  W projekcie EMPROP, wykonywanym w ramach programu Blue Gas II,

  Skład: KTCh jako wykonawca od strony PG jest członkiem konsorcjum: PGNiG SA, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Gdańska.

 • GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych

  polskie propanty do szczelinowania hydraulicznego w obszarze środowiskowych aspektów pozyskania gazu niekonwencjonalnego

  Skład: SAFE Co. Ltd Sp. z o.o., Politechnika Gdańska

wyświetlono 958 razy