Jan Kozicki - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

Wykształcenie

  • 2023

doktor nauk fizycznych, numeryczne modelowanie procesów dynamiki kwantowej, Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

  • 2015

mgr fizyka teoretyczna, modelowanie numeryczne w dynamice kwantowej, Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

  • 2014

habilitacja nauki techniczne, numeryczne modelowanie procesów dynamiki klasycznej, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

  • 2013

licencjat fizyka teoretyczna, Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.

  • 2007

doktor nauk technicznych, numeryczne modelowanie procesów dynamiki klasycznej, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

  • 2004

mgr inż. arch. architektura na Marsie, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury.

  • 2002

mgr teoria konstrukcji, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

wyświetlono 3355 razy