Jan Sikora - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Grease effect on fretting wear of mild steel

  Na stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono badania zużycia frettingowego miękkiej stali smarowanej mineralnymi i syntetycznymi smarami zawierającymi także różne dodatki: grafit dwusiarczek molibdenu ZDDP i ditiocarbamat molibdenu, w różnych stężeniach.Badania wykazały istotny wpływ konsystencji smaru i jego właściwości smarnych na zużycie frettingowe miękkiej stali oraz zróżnicowany wpływ testowanych dodatków. Obecność smaru...

 • Problems of analytical determination of journal bearing bush fatigue strength estimates

  Problems connected with determination of stress distribution in sliding layer of thinwalled bearing bushes, investigated in bearing fatigue test rigs, have been presented. Using an example of plain bearings tested in the fatigue machine SMOK (built at the Gdask University of Technology) problems with obtaining a convergence of iterative procedure for determining the fatigue strength estimators of bearing alloy surface layer are...

 • Problemy badawcze wytrzymałości zmęczeniowej warstw ślizgowych łożysk.

  - Rok 2009

  Praca stanowi syntetyczne ujęcie najważniejszych problemów badawczych wytrzymałości powierzchniowej warstw ślizgowych łożysk poprzecznych Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat form i mechanizmu pęknięć zmęczeniowych panwi łożyskowych oraz sposoby opisu stanu naprężeń w warstwach powierzchniowych poddanych wymuszeniom o charakterze dynamicznym. Omówiono doświadczalne metody badania powierzchniowej wytrzymałości zmęczeniowej...

wyświetlono 897 razy