Janina Kubka - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Axiological Dimension of Consumption in the Context of Sustainable Development and Environmental Ethics

  - Rok 2010

  Podjęta próba odpowidzi na pytanie, w jaki sposób krytyka konsumpcjonizmu i modelowanie wzorów eko-konsumpcji odwołują się do koncepcji zrownoważonego rozwoju i etyki środowiskowej.Przedstawiona argumentacja na rzecz tezy, że holistycznie ujęty zrownoważony rozwoj oraz wyzwania na rzecz cywilizacyjnej zmiany w kierunku paradygmatu ekologizmu mogą być zrealizowane poprzez przesunięcie ontologiczne...

 • Moralny aspekt niewidzialnej ręki w interpretacji Petera Koslowskiego

  Artykuł zawiera analizę mechanizmów niewidzialnej ręki we współczesnej gospodarczej. Przytoczone i przeanalizowane są argumenty niemieckiego teoretyka P. Koslowskiego na rzecz konieczności reinterpretacji tradycyjnej teorii równowagi rynkowej w duchu powiązania jej ze wspólnym dobrem.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ontologia ekonomii i ''niewidzialna ręka''.

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia umiejscowioną w niemieckiej tradycji refleksji nad moralnym wymairem gospodarowania koncepcją ''etycznej ekonomii'' P. Koslowskiego. W zamysle analizowanego autora obejmuje ona trzy dziedziny: teorię etycznych przesłanek ekonomii, koncepcję etyki sprofilowanej pod katem potrzeb ekonomii i etyczno-ekonomiczną teorię dóbr i wartości kulturowych.

wyświetlono 336 razy