Janusz Ćwiek - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Hydrogen degradation of high-strength weldable steels in seawater

  - Rok 2005

  Oceniono podatność na niszczenie wodorowe stali spawalnych o wysokiej wytrzymałości przy obciążeniach monotonicznie rosnących. Badano dwa gatunki stali ulepszonych cieplnie i ich złącza spawane. Przeprowadzono próby rozciągania z małą prędkością odkształcania w wodzie morskiej przy polaryzacji katodowej. Wykonano próby przenikania wodoru metodą Devanathana-Stachurskiego.

 • Assessment of evaporator tubes corrosion in low-emission steam boilers

  W artykule przedstawiono wyniki badań rur ekranowych(16Mo3) kotła niskoemisyjnego po jednym roku i dwóch latach eksploatacji. Powierzchnie rur pokryte zostały warstwami natryskiwanymi cieplne - pojedynczą ze stopu 70%Ni 30%Cr i podwójną Ni-30Cr /Al2O3. Rury bez powłok natryskiwanych wykazywały pocienienie ze względu na działanie korozji siarkowej oraz korozyjnego oddziaływania warstwy stopionych soli. Pojedyncza warstwa 70%Ni 30%Cr...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych

  - Rynek Energii - Rok 2013

  W artykule omówiono zagadnienie odporności powłok na rurach ekranowych kotłów niskoemisyjnych na korozję płomieniową. Przedstawiono wyniki badań diagnostycznych powłok ochronnych na rurach ekranowych kotłów pyłowych, niskoemisyjnych, pracujących przy współspalaniu biomasy. Badano powłoki natryskiwane cieplnie Al2O3/Ni- 30Cr oraz hybrydowe nanoszone techniką malarską. Stan powłok oceniono po jednym i dwóch latach eksploatacji w...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 540 razy