Janusz Górski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Trust Case: justifying trust in an IT solution

  W artykule prezentujemy podejście wykorzystane przy budowie dowodu zaufania (ang. trust case) do DRIVE, infrastruktury informatycznej wspomagającej dystrybucję i podawanie leków. Cele DRIVE obejmowały bezpieczniejszą i mniej kosztowną dystrybucję leków. Dowód zaufania reprezentuje argumentację przemawiającą za tym, że DRIVE jest godne zaufania. Składa się on z żądań (ang. claims) postulujących pewne związane z zaufaniem własności...

 • Supporting Assurance by Evidence-based Argument Services

  Structured arguments based on evidence are used in many domains, including systems engineering, quality assurance and standards conformance. Development, maintenance and assessment of such arguments is addressed by TRUST-IT methodology outlined in this paper. The effective usage of TRUST-IT requires an adequate tool support. We present a platform of software services, called NOR-STA, available in the Internet, supporting key activities...

  Pełny tekst w portalu

 • Validation of Services Supporting Healthcare Standards Conformance

  The paper presents the results of experimental validation of a set of innovative software services supporting processes of achieving, assessing and maintaining conformance with standards and regulations. The study involved several hospitals implementing the Accreditation Standard promoted by the Polish Ministry of Health. First we introduce NOR-STA services that implement the TRUST-IT methodology of argument management. Then we...

  Pełny tekst w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 391 razy