Janusz Górski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Information Assurance Group (IAG)

  Grupa koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i zaufaniem w odniesieniu do różnych cech oprogramowania i systemów informatycznych, np. Bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności. Szczególnie interesujące jest pojęcie Trust Case i powiązanej metodologii Trust-it.

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Academic Committee of ERNCIP (European Reference Network for Critical Infrastructure Protection)

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2013-06-10 na stanowisku: członek

 • European Workshop on Industrial Computer Systems, Working Group: Security of Safety-Critical Computer Systems

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2017-01-26 na stanowisku: Przewodniczący

 • Permanent Stakeholders Group (PSG), European Network and Information Security Agency (ENISA)

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2010-03-01 - 2015-02-27 na stanowisku: Member of PSG

 • Working Group on Safety Aspects of Distributed Systems, European Workshop on Industrial Computer Systems, Technical Committee 7 (EWICS TC7)

  organizacja wielonarodowościowa

  na stanowisku: Przewodniczący

wyświetlono 1706 razy