Janusz Smulko - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Zespół Metrologii i Optoelektroniki

  * komputerowo wspomagana metrologia i diagnostyka * projektowanie systemów * mikrosystemów i makrosystemów elektronicznych * testowanie i diagnostyka elektroniczna * pomiary właściwości szumowych i zakłóceń * spektroskopia impedancyjna * telemetria i telediagnostyka internetowa * katedra redaguje Metrology and Measurement Systems * kwartalnik PAN znajdujący się na liście JCR

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • IEEE Computer Society Chapter w Politechnice Gdańskiej

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2014-01-01 na stanowisku: Przewodniczący

 • Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN

  Pełnione 2011-05-26 na stanowisku: członek

 • Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

  Pełnione 2010-05-01 na stanowisku: członek zarządu

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

wyświetlono 2075 razy