Janusz Stasiak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

  • Hydrodynamical loads on a floating dock towed in sea conditions

    - Rok 2005

    Przedstawiono i analizowano charakterystyki amplitudowe (RAO) oraz prognozy krótko i długoterminowe hydrodynamicznych reakcji doku pływającego holowanego w warunkach morskich na akwenach Bałtyku i Morza Północnego. Przedmiotem badań były: nurzania i kołysania wzdłużne, ciśnienia dynamiczne indukowane w różnych częściach dna doku, pionowy moment gnący i opór doku holowanego na falach czołowych. Charakterystyki RAO rozpatrywanych...

wyświetlono 589 razy