Jarosław Ślęzak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Karta Dużej Rodziny jako jeden z instrumentów wsparcia rodziny w Polsce

  - Cywilizacja i Polityka - Rok 2016

  Polityka społeczna w Polsce w ramach modelu socjaldemokratycznego ukierunkowana jest na bezpieczeństwo socjalne. Istotnym wyzwaniem dla polskiej polityki społecznej jest podniesienie poziomu dzietności w oparciu o efektywne rozwiązania w polityce rodzinnej. W jej ramach prowadzone są działania ukierunkowane na zabezpieczenie społeczne. Istotnym elementem tej polityki jest Karta Dużej Rodzinny; wprowadzona w 2014 r.Jest ona ogólnopolskim...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Les Lumieres contre la torture et la peine de mort

  - Orbis Linguarum - Rok 2016

  Artykuł napisany jest w języku francuskim. Jego tytuł w polskim tłumaczeniu brzmi: "Oświecenie wobec tortur i kary śmierci". Artykuł ten dotyczy stanowiska Woltera, Monteskiusza oraz Beccari wobec nadużyć systemu prawnego przedrewolucyjnej Francji. Analizuje on ich krytyczne stanowisko wobec tych nadużyć i bada filozoficzne teorie, jakimi posługują się Wolter i Monteskiusz w celu zniesienia tortur, oraz Beccaria, który nie tylko...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Młoda polska emigracja do Holandii

  - Cywilizacja i Polityka - Rok 2016

  We współczesnym obrazie Polonii holenderskiej zaobserwować można przedstawicieli specyficznych fal wy6chodźczych. Młoda polska emigracja zarobkowa przybywa do Holandii albo przez agencje pracy bądź na własną rękę. W opinii przeciętnych Holendrów Polacy postrzegani są jako pijacy, źle pracujący, niemówiący w języku niderlandzkim, zabierający miejscowym pracę. Według badań z 2014 r. Polacy stanowią 28% ogółu obywateli UE pracujących...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2007-07-05

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Nauki o polityce publicznej (Dziedzina nauk społecznych)
  UNIWERSYTET GDAŃSKI

wyświetlono 848 razy