Jarosław Ślęzak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Karta Dużej Rodziny jako jeden z instrumentów wsparcia rodziny w Polsce

  - Cywilizacja i Polityka - Rok 2016

  Polityka społeczna w Polsce w ramach modelu socjaldemokratycznego ukierunkowana jest na bezpieczeństwo socjalne. Istotnym wyzwaniem dla polskiej polityki społecznej jest podniesienie poziomu dzietności w oparciu o efektywne rozwiązania w polityce rodzinnej. W jej ramach prowadzone są działania ukierunkowane na zabezpieczenie społeczne. Istotnym elementem tej polityki jest Karta Dużej Rodzinny; wprowadzona w 2014 r.Jest ona ogólnopolskim...

 • Młoda polska emigracja do Holandii

  - Cywilizacja i Polityka - Rok 2016

  We współczesnym obrazie Polonii holenderskiej zaobserwować można przedstawicieli specyficznych fal wy6chodźczych. Młoda polska emigracja zarobkowa przybywa do Holandii albo przez agencje pracy bądź na własną rękę. W opinii przeciętnych Holendrów Polacy postrzegani są jako pijacy, źle pracujący, niemówiący w języku niderlandzkim, zabierający miejscowym pracę. Według badań z 2014 r. Polacy stanowią 28% ogółu obywateli UE pracujących...

 • Dom Deschamps (1716-1774) i jego Prawdziwy system, czyli jak wyjść ze stanu prawnego, aby dojść do kresu ludzkich dziejów, stanu obyczajowości

  - Rok 2016

  Leger Marie Deschamps jest autorem jeden z najdziwniejszych i najbardziej radykalnych utopii powstałychy w XVIII w. Według niego ludzkość przeszła dotychczas dwa stadia ewolucji; stan dzikość i określany przez niego jako stan "rozłączenia i niezgody" w którym relacjami kierowała siła fizyczna oraz nie istniały żadne prawa stanowione; drugie stadium to tan prawny zapoczątkowany utworzeniem pierwszych społeczeństw - stan " rozłączenia...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2007-07-05

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Nauki o polityce publicznej (Dziedzina nauk społecznych)
  UNIWERSYTET GDAŃSKI

wyświetlono 498 razy