Jarosław Ślęzak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Karta Dużej Rodziny jako jeden z instrumentów wsparcia rodziny w Polsce

  - Cywilizacja i Polityka - Rok 2016

  Polityka społeczna w Polsce w ramach modelu socjaldemokratycznego ukierunkowana jest na bezpieczeństwo socjalne. Istotnym wyzwaniem dla polskiej polityki społecznej jest podniesienie poziomu dzietności w oparciu o efektywne rozwiązania w polityce rodzinnej. W jej ramach prowadzone są działania ukierunkowane na zabezpieczenie społeczne. Istotnym elementem tej polityki jest Karta Dużej Rodzinny; wprowadzona w 2014 r.Jest ona ogólnopolskim...

 • Podmiotowość prawna kobiet w wybranych systemach państw w starożytności, w średniowieczu oraz w epoce wczesno- i późnonowożytnej

  - Rok 2016

  W starożytności podmiotowość wynikała nie tylko ze stanu wolności/niewoli, ale także z obywatelstwa i stanowiska w rodzinie. W średniowieczu wpływ na zakres podmiotowości prawnej miała m.in. przynależność stanowa. Natomiast równa zdolność prawna (to jest od chwili urodzenia)była wytworem Rewolucji Francuskiej i kodyfikacji burżuazyjnych. Charakterystyczne, że znosząc nierówności prywatnoprawne, kodyfikacje burżuazyjne...

 • Status uchodźcy, azylanta a obowiązki państwa przyjmującego

  - Rok 2016

  Położenie prawne cudzoziemców w danym państwie uwarunkowane jest, zarówno przepisami prawa krajowego państwa pobytu jak i jego zobowiązaniami międzynarodowymi. Istotne znaczenie w kwestii pomocy imigrantom mają: status uchodźcy oraz instytucja azylu. Wyznaczają one nie tylko prawa osób posiadających statut uchodźcy czy azylanta ale również obowiązki9 państwa przyjmującego.

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2007-07-05

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Nauki o polityce publicznej (Dziedzina nauk społecznych)
  UNIWERSYTET GDAŃSKI

wyświetlono 279 razy