Jerzy Bobiński - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Profesor nadzwyczajny ze stop. nauk. dr hab.

Katedra Konstrukcji Betonowych
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Miejsce pracy Budynek Wydz. Bud. Lad.
pokój 203A otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 20 50

E-mail jerzy.bobinski@wilis.pg.gda.pl

Zastępca kier. katedry

Katedra Konstrukcji Betonowych

Miejsce pracy Budynek Wydz. Bud. Lad.
pokój 118 otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 25 77

E-mail jerzy.bobinski@wilis.pg.gda.pl

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 463 razy