Jerzy Grabosz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Audyt komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie: propozycja narzędzia diagnostycznego

  - Rok 2014

  W pracy przeanalizowano możliwości stworzenia narzędzia diagnostycznego do audytu systemu komunikacji wewnętrznej oraz oceny przepływów informacyjnych między stanowiskami pracy. Podstawą rozważań stały się wymagania norm dotyczących ustanawiania i oceny zintegrowanych systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz bezpieczeństwem informacji odniesione do komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Eksperckie...

 • Zastosowania metodyki Kansei do doskonalenia interfejsów oprogramowania wykorzystywanego w telepracy

  Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania metodyki Kansei Engineering do projektowania ulepszeń interfejsów oprogramowania wykorzystywanego w prowadzeniu telepracy. W artykule zostały zaprezentowane: podstawy metodyki Kansei Engineering, informacje o telepracy oraz podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem interfejsów oprogramowania.

 • Czynniki sukcesu organizacji telepracy w świetle badań empirycznych.

  - Rok 2003

  W opracowaniu została próba identyfikacji i analizy czynników decydujących o sukcesie organizacji telepracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przeprowadzono badania empiryczne wśród użytkowników telepracy przy pomocy metody ankietowania. Wykorzystano procedurę segmentacji podziału niejednorodnej zbiorowości elementów przez zastosowanie wybranych metody taksonomii numerycznej. Dokonano wyróżnienia elementów struktury przedmiotowej...

wyświetlono 290 razy