Jerzy Kaczmarek - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Operating system security by integrity checking and recovery using write-protected storage

  The paper presents an Integrity Checking and Recovery (ICAR) system which protects file system integrity and automatically restores modified files. The system enables files cryptographic hashes generation and verification, as well as configuration of security constraints. All of the crucial data, including ICAR system binaries, file backups and hashes database are stored in a physically write protected storage to eliminate the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modern approaches to file system integrity checking

  One of the means to detect intruder's activity is totrace all unauthorized changes in a file system.Programs which fulfill this functionality are called fileintegrity checkers. This paper concerns modernapproach to file system integrity checking. It reviewsarchitecture of popular systems that are widely used inproduction environment as well as scientific projects,which not only detect intruders but also take actions tostop their...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model of distributed learning objects repository for a heterogenic internet environment

  W artykule wprowadzono pojęcie komponentu edukacyjnego jako rozszerzenie obiektu edukacyjnego o elementy zachowania (metody). Zaproponowane podejście jest zgodne z paradygmatem obiektowym. W oparciu o komponent edukacyjny zaprojektowano model budowy repozytorium materiałów edukacyjnych. Model ten jest oparty o usługi sieciowe i rejestry UDDI. Komponent edukacyjny oraz model repozytorium mogą znaleźć zastosowanie w konstrukcji zbiorów...

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

wyświetlono 520 razy