Jerzy Pyrchla - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

 • Geomatyka B_2022

  Podstawy teorii potencjału; Wyrażenie na potencjał elipsoidy ekwipotencjalnej; Powierzchniowe harmoniki sferyczne; System wysokości; Altymetria; Grawimetria; Przyrządy do pomiarów grawimetrycznych; Redukcja szumu sygnału grawimetrycznego; Anomalie grawimetryczne. Redukcje i poprawki; Odchylenie pionu; Pływy skorupy ziemskiej.

 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna_2022

  Trygonometria sferyczna: linia trygonometryczna, własności trójkąta sferycznego; twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. Wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Wprowadzenie do geodezji wyższej: podział geodezji, kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia, sieci geodezyjne. Elipsoida obrotowa spłaszczona jako powierzchnia odniesienia: elementarne...

 • Geodezja morska z nawigacją - 2022/2023

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem geodezyjnych technik pomiarowych w gospodarce morskiej w tym technik satelitarnych w badaniach mórz i oceanów, podstawami nawigacji oraz hydrografii morskiej.

 • Geomatyka B - Ćwiczenia 2021

  Obliczenia potencjału elipsoidy ekwipotencjalnej, odchylenie linii pionu, pływu skorupy ziemskiej. Uwzględnianie poprawki terenowej dla obserwacji przyspieszenia siły ciężkości.

 • GEODEZJA WYŻSZA - ĆWICZENIA 2021

  Obliczenia z zakresu trygonometrii sferycznej:twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Zadania z zakresu podstawowych obliczeń na elipsoidzie, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej. Przenoszenie współrzędnych na elipsoidzie, zadanie wprost i odwrotne

 • GEODEZJA WYŻSZA 2021

  Nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania zagadnień geodezyjnych na kuli, elipsoidzie lub układach przestrzennych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i systemów pomiarowych. Zapoznanie z zasadami wyznaczania figury Ziemi metodami grawimetrycznymi, wpływem pola siły ciężkości na wyniki pomiarów geodezyjnych, systemami wysokości oraz systemami odniesień przestrzennych. Umieć korzystać i interpretować...

 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna - Ćwiczenia_2022

  Trygonometria sferyczna: linia trygonometryczna, własności trójkąta sferycznego; twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. Wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Wprowadzenie do geodezji wyższej: podział geodezji, kształt Ziemi, powierzchnie odniesienia, sieci geodezyjne. Elipsoida obrotowa spłaszczona jako powierzchnia odniesienia: elementarne...

 • Geomatyka B 2021

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami pozyskiwania, analizowania, interpretowania i praktycznego stosowania geoinformacji poprzez wzajemne powiązanie aspektów geometrycznych i fizycznych przechodzących od zagadnień globalnych do regionalnych.

 • Ćwiczenia - Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

  Nabycie wiedzy i umiejętności prowadzenia obliczeń geodezyjnych na kuli i elipsoidzie.

 • Geomatyka B kopiuj 1

 • Geodezja morska z nawigacją - 2023/2024

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem geodezyjnych technik pomiarowych w gospodarce morskiej w tym technik satelitarnych w badaniach mórz i oceanów, podstawami nawigacji oraz hydrografii morskiej.

 • Geomatyka B Ćwiczenia_2023

 • Geodezja wyższa

  Celem nauczania jest: zapoznanie z teorią pola siły ciężkości związaną z obecnym kształtem Ziemi; podejście kolokacyjne do parametrów pola siły ciężkości, umiejętność uwzględnienia wpływu pola siły ciężkości na opracowanie obserwacji geodezyjnych - redukcje elementów geodezyjnych na elipsoidę odniesienia.

 • Geomatyka B

  Zapoznanie studentów z zagadnieniami pozyskiwania, analizowania, interpretowania i praktycznego stosowania geoinformacji poprzez wzajemne powiązanie aspektów geometrycznych i fizycznych przechodzących od zagadnień globalnych do regionalnych.

 • Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Prowadzone zajęcia

wyświetlono 2497 razy