Jerzy Pyrchla - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 19

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
 • A model of the response of the MGS-6 gravity sensor to tilting

  The reliable interpretation of the measurements made by the Micro-g marine gravimetric system (MGS-6) depends on how the temporary changes of the scale coefficients such as gravimeter scale factor, vertical cross-coupling (VCC) effect, tiltmeter cross and tiltmeter long are compensated for during the signal analysis. The listed coefficients cannot be determined from readings during the measurements or by analysing the final data....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
 • Fuzzy Sets in the GIS Environment in the Location of Objects on the Surface of Water Bodies
  Publikacja

  The issue presented here focuses on concerns about the localization of the object on water surface. The article shows how to facilitate localization process by applying mathematical solutions characterized by simplicity, rapid action and delivering credible results. The paper shows the results of background experiments, which enabled to collect technical parameters needed for conducting simulation testing. The research has been...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Study of the Flow Dynamics of Surface Water Masses in the Area of the Coastal Gulf of Gdansk
  Publikacja

  - Rok 2017

  The paper describes two methods of predicting the movement of small objects with surface water masses. One of the methods uses graph theory to describe the motion of water masses in port docks. The results of this study were compared to a simulation using the hydrodynamic numerical model M3D. The results obtained in a virtual environment were related to the experiments in the real world. In the coastal area of the Gulf of Gdansk,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2016
Rok 2015
 • Modern remote sensing and the challenges facing education systems in terms of its teaching
  Publikacja

  - Rok 2015

  Currently the fastest growing area of geodesy is undoubtedly remote sensing. The importance that it has recently conducted on the effectiveness of worldwide research determines its huge success. Examination of the specific characteristics of objects without direct contact with them is a key feature has opened the way to the new very interesting areas of contemporary research. In this light, it seems reasonable to say that there...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
 • Rola GIS w badaniach środowiska morskiego
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Środowisko morskie nadal pozostaje „białą plamą” z punktu widzenia systemów GIS. Trudno jest znaleźć analogie pomiędzy cyfrowym modelem terenu a danymi batymetrycznymi, ponieważ odzwierciedlają one tylko jedno z możliwych obliczy środowiska morskiego, drugim bardzo ważnym, jest falowanie. Jednakże dopiero informacja wspólna o batymetrii i falowaniu jest naprawdę wartościowa dla ludzi korzystających z morza zawodowo. Mając do dyspozycji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System informacji przestrzennej dla morskich rejonów przybrzeżnych. Logistyka i obronność.
  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2014

  Autorzy wskazują na możliwość poprawienia jakości zarządzania decyzjami oraz dowodzeniem na wypadek działań wojennych lub wypadków morskich poprzez jednoznaczne i metodyczne połączenie cyfrowych map morskich wykonanych w standardzie ENC/S-57 i DNC/VPF oraz danych z zasobu geodezyjnego dotyczącego obszaru lądowego. Aktualnie nie funkcjonuje w Polsce system informacji przestrzennej obejmujący polskie wybrzeże, który mógłby zostać...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System wizyjny do nocnych poszukiwań nawodnych zintegrowany z łodzią typu RIB (Rigid Inflatable Boat)

  System wizyjno-koordynacyjny oraz zintegrowanie go z dostosowaną łodzią motorową do prowadzenia poszukiwań w nocy realizowano w ramach projektu badawczego celowego nr UDA-POIG.01.04.00-22-008/11-00. Wszystkie prezentowane rozwiązania zostały przetestowane w warunkach rzeczywistych, przez specjalistów praktyków. Prezentowane rozwiązanie wpisuje się w priorytetowe kierunki badań naukowych i dotyczy obszaru technologicznego związanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 2497 razy