Jerzy Wtorek - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

prof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Pełnienie funkcji promotora w przewodach doktorskich

Lista recenzowanych prac

 • Rozwój ultradźwiękowych metod do bezinwazyjnej charakteryzacji tkanek i materiałów miękkich

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Piotr Kijanka - Rada Doskonałości Naukowej (AGH, Inżynieria biomedyczna) - 2021

 • Technical aspects of sacral neuromodulation in pelvic intraoperative neuromonitoring

  Praca doktorska

  ngr Tomasz Wojciech Moszkowski - Akademia Górniczo Hutnicza - 2018

 • Cardiac motion analysis method based on cinematographic MRI

  Praca doktorska

  Mgr Konrad Werys - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW - 2016

 • Zastosowania metod sztucznej inteligencji we wspomaganiu rozpoznania i diagnostyki obrazów biomedycznych

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Michał Kruk - Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska - 2016

 • Rekonstrukcja w elektrycznej tomografii pojemnościowej

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Waldemar Tomasz Smolik - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW - 2014

 • Modele matematyczne wybranych bioukładów człowieka oraz ich weryfikacja na podstawie pomiarów elektronicznych

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Marek Kuchta - Wydział Elektroniki WAT - 2014

 • Metody, przyrządy i systemy pomiarowe do spektroskopii impedancyjnej w zastosowaniu do diagnostyki obiektów technicznych

  Praca habilitacyjna

  - WETI PG - 2014

 • Zastosowanie optycznej tomografii dyfuzyjnej w badaniach funkcjonalnych narządów

  Praca doktorska

  Mgr inż. Artur Trybuła - WEiTI Politechnika Warszawska - 2009

 • Przyspieszone pomiary parametrów obiektów technicznych modelowanych obwodami elektrycznymi za pomocą sygnałów o projektowanych kształtach

  Praca doktorska

  - WETI, Politechnika Gdańska - 2008

 • Electro-nanopores in the lipid membrane and their application in medicine

  Praca habilitacyjna

  dr inż. Małgorzata Kotulska - IBIB PAN - 2008

 • Badanie i zastosowanie metod modyfikacji pętli audytywnego sprzężenia zwrotnego

  Praca doktorska

  - WETI, Politechnika Gdańska - 2007

Lista opiniowanych osób

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  Profesor Jerzy Dariusz Detyna - 2023

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Jolanta Pauk - 2021

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. n.med. Tomasz Piotowski - 2021

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Janusz Jerzy Jeżewski - 2019

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. inż. Dominik Spinczyk - 2019

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  dr hab. Tomasz Markiewicz - 2018

 • Opinia dotycząca dorobku naukowo-dydaktycznego

  dr inż. Robert Czabański - 2018

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  Profesor Zbisław Tabor - 2017

 • Opinia dotycząca procedury nadania tytułu naukowego

  MSc Qu Hao - 2014

wyświetlono 2618 razy