Joanna Krakowiak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Profesor uczelni

Miejsce pracy
Budynek A Wydz. Chemii
pokój 203 otwiera się w nowej karcie
Telefon
(58) 347 11 10

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

Opis ogólny

OBSZARY BADAWCZE:

1. Magazynowanie energii w bateriach przepływowych typu "redox flow" - kinetyka i termodynamika procesów elektrodowych.

2. Studia nad właściwościami termodynamicznymi roztworów i oddziaływaniami międzycząsteczkowymi z wykorzystaniem objętości molowych jak i ściśliwości adiabatycznych czy rozszerzalności izobarycznych badanych układów, do których należą: niewodne roztwory soli; wodne roztwory prostych związków organicznych (w tym osmolitów) również z dodatkiem wybranych elektrolitów; mieszaniny rozpuszczalników.

3. .Kinetyka tworzenia się włókien amyloidowych w warunkach in vitro – dodatnia i ujemna kataliza wybranych osmolitów w procesie formowania się amyloidów w kwaśnych wodnych roztworach lizozymu. Morfologia wytworzonych włókien.

PEŁNIONE FUNKCJE:

 Pełnomocnik Kierownika Katedry Chemii Fizycznej do spraw BiHP.

wyświetlono 1507 razy