Joanna Krakowiak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie osoby: dr hab. inż. Joanna Krakowiak

dr hab. inż. Joanna Krakowiak

Media społecznościowe

Kontakt

Adiunkt ze stop. nauk. dr hab.

Katedra Chemii Fizycznej
Wydział Chemiczny

Miejsce pracy Budynek A Wydz. Chemii
pokój 203 otwiera się w nowej karcie

Telefon (58) 347 11 10

Wybrane publikacje

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

Opis ogólny

OBSZARY BADAWCZE:

1.Kinetyka tworzenia się włókien amyloidowych w warunkach in vitro – dodatnia i ujemna kataliza wybranych osmolitów w procesie formowania się amyloidów w kwaśnych wodnych roztworach lizozymu. Morfologia wytworzonych włókien.

2. Studia nad właściwościami termodynamicznymi roztworów i oddziaływaniami międzycząsteczkowymi z wykorzystaniem objętości molowych jak i ściśliwości adiabatycznych czy rozszerzalności izobarycznych badanych układów, do których należą: niewodne roztwory soli; wodne roztwory prostych związków organicznych (w tym osmolitów) również z dodatkiem wybranych elektrolitów; mieszaniny rozpuszczalników.

PEŁNIONE FUNKCJE:

1.      Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego do spraw e-learningu

2.      Pełnomocnik Kierownika Katedry Chemii Fizycznej do spraw BiHP.

wyświetlono 118 razy