Joanna Raczek - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Wybrane publikacje

 • Paired bondage in trees

  W pracy zdefiniowano pojęcie liczby zniewolenia parami jako moc najmniejszego zbioru krawędzi, którego usunięcie z grafu spowoduje wzrost liczby dominowania parami. W szczególności scharakteryzowane są wszystkie drzewa, w których liczba zniewolenia wynosi 0, czyli takie, w których usunięcie dowolnego podzbioru krawędzi nie zwiększy liczby dominowania parami.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Distance paired domination numbers of graphs

  W pracy przedstawione są pewne własności liczb k-dominowania parami w grafach. Wykazane jest, że problem decyzyjny liczby k-dominowania parami jest problemem NP-zupełnym nawet dla grafów dwudzielnych. Przedstawione są ograniczenia górne i dolne dla liczby k-dominowania parami w drzewach i scharakteryzowane drzewa, w których te ograniczenia są osiągnięte.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Total outer-connected domination numbers of trees

  Niech G=(V,E) będzie grafem bez wierzchołków izolowanych. Zbiór wierzchołków D nazywamy zbiorem dominującym totalnym zewnętrznie spójnym jeżli każdy wierzchołek grafu ma sąsiada w D oraz podgraf indukowany przez V-D jest grafem spójnym. Moc najmniejszego zbioru D o takich własnościach nazywamy liczbą dominowania totalnego zewnątrznie spójnego. Praca m.in. zawiera dolne ograniczenie na liczbę dominowania totalnego zewnętrznie spójnego...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2007-05-24

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Matematyka (Dziedzina nauk matematycznych)
  Uniwersytet Gdański

wyświetlono 7478 razy