Joanna Raczek - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Zaawansowane procesy cykliczne w ewolucyjnej teorii gier

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Teoria gier i aukcje

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2017

 • Gry ewolucyjne i podstawowe modele matematyczne

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2015

 • Iterowany dylemat więźnia w grze wieloosobowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Matematyczne Podstawy Filogenetyk

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Iterowany dylemat więźnia w grze wieloosobowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2014

 • Metody klasyfikacji w analizach medycznych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Metody ukrytych modeli Markowa w modelowaniu struktury białek

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Matematyczne podstawy teorii niezawodności w sieciach elektroenergetycznych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • O matematycznym modelu cyklu komórkowego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Modelowanie powodzi rzek, analiza ryzyka inwestycji przeciwpowodziowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Metody Monte Carlo łańcuchów Markowa w Filogenetyce

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia w analizie przeżycia pacjentów chorych na raka płuca

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2011

 • Pewne własności liczb dominowania w grafach

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2010

 • Różne dowody własności liczb Fibonacciego i Lucasa

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2009

 • Dominowanie zewnętrzne w drzewach

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2009

 • Analiza kolejki o skończonej pojemności i ograniczonym czasie oczekiwania na obsługę

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2009

 • Enigma

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2009

 • Liczby Fibonacciego i ułamki łańcuchowe

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2009

 • Wielomiany Fibonacci'ego, Lucasa, Jacobstahala i Morgan-Voyce'a

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2009

 • Tożsamości dla liczb Fibonacciego i Lucasa

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2008

 • Rekurencje i ich rozwiązywanie

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2008

 • Trójkąt Pascala i jego związki z liczbami Fibonacciego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2008

 • Złote proporcje

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2008

 • Macierze Fibonaciego i ich wyznaczniki

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2008

 • Geometria Fibonacciego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2008

 • Logarytmy dyskretne i algorytmy ich obliczania

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2008

 • Zorientowana liczba chromatyczna krat

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska - 2007

wyświetlono 8717 razy