Joanna Wolszczak-Derlacz - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej (indywidualna II stopnia) za szczególne osiągnięcia naukowe w 2013 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2014

 • Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2011

 • Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej I stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2010 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Zespołowa Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2010 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Brązowy medal za długoletnią służbę

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Przyznane przez: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - 2011

 • Olga Radzyner Award (wraz z dr inż. A. Parteką) – nagroda Narodowego Banku Austrii za najlepszy artykuł autorów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej na temat integracji europejskiej w roku 2009

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Narodowy Bank Austrii - 2010

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej (zespołowa II stopnia) za wyróżniającą działalność dydaktyczną w 2008 roku

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2009

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej (indywidualna III stopnia) za szczególne osiągnięcia naukowe w 2007 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2008

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla „Młodych Pracowników Nauki” za szczególne osiągnięcia naukowe w 2006 roku

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Politechnika Gdańska - 2007

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Prezes Rady Ministrów - 2007

wyświetlono 899 razy