Jolanta Szczygelska-Tao - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Selectivity of Pb(II) transport across polymer inclusion membranes doped with imidazole azothiacrown ethers

  Membrany wykonane z trioctanu celulozy zawierające jako jonofor 18 i 21-członowe azotiakorony z resztą imidazolu w makropierścieniu przebadano pod kątem transportu jonów Zn(II), Cd(II) i Pb(II) z wodnego roztworu soli (pH ~5.5, cMe = 0,001 M). W wyniku badań ustalono, że jon Pb(II) może być efektywnie wydzielony z roztworu mieszaniny jonów Pb(II), Zn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) i Cd(II).Sekwencja selektywności transportu dla 18-członowej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Chromogenic azole diazothiacrown ethers

  Zsyntezowane zostały etery koronowe zawierające atomy siarki, dwa ugrupowania azowe oraz fragment pirolu lub imidazolu w makropierścieniu.Zbadana została zdolność zsyntezowanych związków makrocyklicznych pod kątem kompleksowania jonów metali metodą spektrofotometrii UV-vis.Największe zmiany spektralne zaobserwowano pod wpływem jonów ołowiu, miedzi, cynku, niklu, kobaltu oraz srebra.W przypadku jonów metali I i II grupy układu okresowego...

 • Azo and azoxythiacrown ethers: synthesis and properties

  A series of 16- and 18-membered azo- and azoxythiacrown ethers have been synthesized by reductive macrocyclization of the respective bis(nitrophenoxy)oxaalkanes. The aromatic residues located in the polyether region of the molecule were introduced to macrocyclic skeletons and their affinities toward different groups of metal cations in ion-selective electrodes were described. X-ray structures for one dinitropodand and one azoxybenzothiacrown...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 573 razy